Full text: Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Som aff them eenhellelighen giordes, på then Rijksdagh som höltz vthi Stockholm, then 29. Julij, Åhr M. DC. XXXIV.

måres wålfård må förråreade och erbollen warda: Eå haffue tvij 
cf wår plidye emoc hennes Dy tt och Fåderneflandee gierna och 
börfamblingen påmint / dehållandes der iempeci eur ouchflå cs 
ligh ipugfommelfe the ftoore Wålgervingar / fom wij och Fås 
dernes Riket afl hågftbe: Hd. S. K. Dre: pndfånger Haffuer/ 
få Bivar och en i fonnerbect fom fampeligh och i gemen + Oh 
fördenfrul fåle of godwilligen in ånffandes off hiercat/ at then 
högfte Gudh, fom cffter fin willia och wifpeec allting reg erar/och 
få öfuer Konungars fom andras lifff förordnar/Hadbheftab få ves 
fat låta behaghas at (henne mår &. loflighe Konung hadbe ännu 
en tijdh och åh minfte tilehes eheffe foft bullerfansme wertdennes 
tiPdher hadde figh något fåttia Funnacs mote blifva i lifffuer > och 
få bår effeer fom Hår til, medl fee förfidrighes manhighe och lydfs 
falighe Negemente föreftåde och förfåkrat Fådherneslander/ tå 
månge farlighecter fom of ti anftåtes och ij hooras medh/lårs 
feligen hade warit ar affrocnde, «= Men aldenfiund Guds willie 
och förordning inchee flår of til at åndra/ måfte fådane hans Gus 
dommelighe förfyn Beemftålles, Od finne wij för (hen ful tetrs 
fe hu at mwara råften aff wår affeå& och pliditv/ ac behålla wår &, 
Konungs äminnelfe/Hhectigh oc outhflåteligh imwår och wåre effe 
terfommandes hierca/ Od jädan wij AN. K. Ms. Salighe Lijf 
til fite Bivilorum beledfagar och nedfatt baffuesbecce then fRadige 
trobeet och tienft/ medd bivilfen mwij H.K.IN.<t Haffue varit förs 
bundnes emoe tbef ende Dotter oc Ciffarffuinge Hennes RK: 
IM:rt svår allernådigke vtbforade Drotemng och Fröken fökia 
alle frålige inedel oh wågar ar förwara och erhalla Hennes Ko 
Ms Rrjfe och Råte i des omyndighe Äbr/få oc Fådernestands 
gena wålftänd igemecn. Oh Haffus för hen ful nu en njdh was 
vie cilfommanss the of föreftelte Högnödige åhrende flijtige och 
troligen åfiuerlagdes befinnat och betrachrar/och få på fd lyckrens 
ue/förmedstt sen innerlgf bön tit Gudd/och vet täcoFkampnsof 
A ij ” frimile
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.