Full text: Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Som aff them eenhellelighen giordes, på then Rijksdagh som höltz vthi Stockholm, then 29. Julij, Åhr M. DC. XXXIV.

oo -. 
ss RAR La 
förd, i 
fer a 
”effeexfereffne Sveriges Riykes Ridh od 
Btånder,sGrecfocr Friuderrer,Biftopar, Ridderfap 
"del, Klerkerij, Krigsbefål, Borgerffop och menige 
Almogesfom alHenne Hår berarnade och nu måldffe 
ver j.oitdne RiFsdaghen Hafue warit adlade och förfambladesför 
of Relffue och fulmechtige giorde aff alla £andgendar/Göre twvits 
terligit,2At effeer fom ehen Etormechtigte Furftinne och Fröken 
PröfenC HR ISTIN a, Sveriges,/Gdrhes och Wendes veforas 
de Hrotning och Arffurftinnas Storfurfinna til Finland / ers 
tiginna vedt Eftland och Carelen/ Fråkn ochåffuer Yngermans 
peland / 2. wår allernådigfte Drotning och Fröken, haffuer 
förmedelft Ruyfsens nårwarande Regering och Förmynderffap 
gott och nådigt befunnet ar famimantalla of,förft och fråmbfi at 
bifriftas fordom thenStormichrigfte Furftes och Herres/NHerr 
GusTtAF ÅA DOLPH3, then Andres oc Stores/ Smweriges 
Bårhes och Wendes KonungsScorfurfes tul Finland/ Hertigg 
pebi &fland och Carelen / Hjerces orhöffuer Ingermanneland 
wår allernädigfe Konungy och Herres/ loffmårdigft iåmins 
nelfe / Cbriftetighbe Konunatige Fordefård: Då efter of al 
gilfålle til oannor och mecr tienft genom Budg ovihranfafehabhe wils 
lie och förfyu år företagens här inedb bevijfa H.G, RK. Der wår 
fidtte tienft ichenne werden, Och fedhan ther wore förvåtradt/ae 
trådha til fammans/beftode och öfuerfec Fädherneslandgens tila 
ftånd. få hemma fom vtrijfes medh wåra Braiiar och Staboer/ åf 
unleagia tbes tilfltundande och Hooiard: farligheeter,rar"wer och 
böever/ Od få fidftsförmedelft HudzItidighedijftiad/lanpa ale 
och flyra/ ac SdcnRes DTS och Fåderncplandgens/tempie alles 
mWått8
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.