Full text: Riksens Höglofl. Ständers Secreta Manufactur och Handels Deputations Betänkande, Angående Manufactur Contoirets förwaltning och Swenska Fabriquernas nuwarande tilstånd. Tryckt uppå Riksens höglofl. Ständers befallning.

made; ManufaGu 
betala fina länet 
dfiwverffjuter, til 
och derag hemma. 
nings en anfenlig 
bivilken efjeft gen 
til utvifeg orter; 
dre, och hela Fd 
Dot få Nödmän 
nes råddandes få 
bevag frpndefam 
naturligte mig I 
fålqningarne och i 
de, rulle falla på 
ferligen at frraffe 
ondt, til at ab 
mon vil, få lärer 
evfärta denne Ori 
detta uran tivif 
derg, och med de 
derf. Saken år: 
dras fryndefant I 
minfta tidens - u 
påfölgder.:- Depui 
tilfälle, at "göra: 
ftånd noga unde 
när alla de bint 
t deras fpådafte £ 
Laon. nn 
Det föned I 
bällning, at Fabr 
; 
' 
Lr 
e 
; 
P 
Da 
Lea] 
O 
25 
& . » fåttes t ftänd, at äter 
sz brerne få njuta det, fom 
" ov lingare idkefammare drift, 
S ”jaror: få omr wigare affätte 
:Summa fommer I rdvelfe, 
ndgecier  frulle fifert gå 
ine blifva härefter mins 
kaf en omwdårderlig bitnad. 
:förflag är til Fabriquer- 
er det ect frafelat medel til 
la, om den frilnad, fom 
an faluprifet wid före 
'cch warornas råtta tvära 
Fr Itfarnes det wore wil 
lage, och at göra et ftörre 
indre, Man tånfe bware 
jan utväg finnag, Ån at 
hbfa&tur Fonden, Och år 
gare, ån twvåre Handaflögs 
dets , cundwibeliga föra 
Rn fommen , at hår fora 
3 få farlig fjukdom > der 
t ej mwara utan fradetiga 
mm bar: baft filväcteligit 
briquernes närmwarande tils 
- franvat 1 båpenhet , 
taheterv , fom trycda dem 
Nit lagde för Deputationens 
1 
” 
Od 
SS 
Nn 
0 
Oo 
SJ 
D 
<< 
2 eder di wår almänna hud 
2 vo ite alknaft ännu igång, 
2 utan 
2 
N 
Dr 
; 
5 
d 
re 
m- 
nn
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.