Full text: Riksens Höglofl. Ständers Secreta Manufactur och Handels Deputations Betänkande, Angående Manufactur Contoirets förwaltning och Swenska Fabriquernas nuwarande tilstånd. Tryckt uppå Riksens höglofl. Ständers befallning.

3 
wilja; Så bar änteligen en 1 Frankriket - wiftande 
GSmenit man fig låtit dfwertala, at, fdan han på Pu- 
blici fåftnad inhämtat fundfrapen om denna nådwändis 
på fonfren, och dermed ökar den fMictelighet Han redan 
förut Ägde, flytta bie tilbaka och upoffra fin tjenft til 
Säderneslandets båfta. OM emedan til apreteringen 
fordras färftilte hus: altfå låter uu ManufaQur Con- 
toiret upbygga hår t Staden et til Siden-och et tt Ye 
<nger: af HroitEen anftalt man. fan fråligen wånta den 
förmånen, at ingen lårer härefter funna laga på denna 
Wwarané ofullfomlighet, få tilanfeende, fom til beredningen. 
Atftillige" una  werk  bafiwa ,  fidan  fidfta 
NRilédag, blifwit anlagde, och de gamla anfenligen ut 
widgade, hivilfet Deputationen med. nöje får fe hår t 
Stockholm ,' wid de anftälte befiftningar. Silles-Ve« 
Cinnesoch Bomullsswåfwerterne i Landet hafva, edan 
fiofta Riksdag, blifvit tildkre med fmåhundradeniorio 
årta Stolar, bwilfa mi alla , jämte de gamla, äro-t 
full gång.  Devaf år håndt, at på fomlige Tiltveres 
ningar där Ofmwerflöd, fåfom til Exempel: Sammet, 
Felper, Plyfer och andre få tallade ffurne Sidentyger, 
få och fina och grofiwa flåden, Segeldut, Yles Erdjor, 
Strumpor och Möffor. a anfrende dertil hade Manu- 
fa&tur Contoiret ej underlåtit, at fråmja exportationen 
på dolifa waror, Niket til ftor båtnad, om aflenaft de 
tuflutné "Manufa&tur medlen warit tilvåctelige, at ups 
muntra de Handlande genom utfteppnings Premier, 
efter andre Linders hushåldg arep. Deremot har Na- 
tionen til åfwentyrs haft orfaf at flaga åter mindre 
tilgång på HUe Stoffer: Såfom Raffer, Chalon ; Save 
Jetcer ; Camellotter , Calminker och dylikt, .Tilat afs 
B bjelpa 
C€
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.