Full text: Riksens Höglofl. Ständers Secreta Manufactur och Handels Deputations Betänkande, Angående Manufactur Contoirets förwaltning och Swenska Fabriquernas nuwarande tilstånd. Tryckt uppå Riksens höglofl. Ständers befallning.

rien til Fabriquerne innem fiua gråntfors men den nyt 
tan år långt ftörre, når Folkets finnen och Händer 
wånjas til deras förädlande. FI bwilken detraktelfe, utan 
twvifwel, fpinnerierne dga fråmfta rummet ; och äro få 
myctet angelägnare, font de ej allenaft lägga grunden 
til wåfwverierne, utan ockfå eu ganfta ftor myckenhet fat 
tigt och nåringslöft Folk derigenom fyselfårtes och uns 
derhålleg. Manutactur Contoiret har , efter måjeligbe 
ten; werfftålt Ribfensé Hdalofl. :Stånders Infru&ion 
t detta målet, och til den åndan inrättat et Bomuless 
garns fpinneri i Fahlun, fomt dertil gjort något förflott 
af Bomull och werkiyg. Detta, jante cc dylikt Sptunez 
ci, fom Bäårgélagen anlagt derftådes, Har kommit få 
vida ,' at er wactert Partie Bomullegarn kommer dera 
ifrån til Stockholm; til Cattuns Fabriquens bihof,. I 
YWRiftergdtland mråstad: ockfå nu trenne SpinnsScholar, 
under twvederbörandeg tnfeende. OM —bwad Ylegarns 
fpånaden beträffar, få hattva ; fedan fifta MRiisdag, ei 
allenaft de gamla Svinnerierne blifvit. anfenligen ut 
midgade, utan jämmäl nya turåttade tSödertelje, Strengs 
nås, och flereftåded, I Södermanland cd) Reflagen.: Och 
har Manufa&ur Contoiret föft på alt uptänbekgit fått , 
at, genom Gpinnerte Premiers förunnande, dertil 
upmuntra, få arbetare; fom upfoningsmån. Men, t 
brift af tilvåctelig Manuta&ur Fond, bar :'hårtilå bwars 
Fen det utlånfta garnes fungat ombårad, ej eller Spin 
nerierne fåttas i det frid, fom wederbörs = os ; 
Den brift på flictelige arbetare, fom hårtilg uns 
nat fpårjag totd fomlige Fabriquer, har Manufattur Cons 
toiret erfatt, genom fådane utlänningars införftoffande, 
fom förfrå råtta bandalager I nyttiga Nögder,.och I gu 
ulls
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.