Full text: Riksens Höglofl. Ständers Secreta Manufactur och Handels Deputations Betänkande, Angående Manufactur Contoirets förwaltning och Swenska Fabriquernas nuwarande tilstånd. Tryckt uppå Riksens höglofl. Ständers befallning.

6 
at dvlifa Planteringar autåggas på de frällen, der tjens 
lig jordmån och tilgång år på gödfel, famrt at andre 
nödwdåndige foflov ej må derigenom hindras. Om detta 
ffer: och derjermte denna Rudematerien rått forteras och 
behörtgen anfag > få twiflar Deputationen ingalunda, at 
ju tcfe Landet fnart nog vlifver förfedt med en tilväckes 
lig yumnoghet och godbet på denna waran, hmwilbet vos 
re en anfenlig befparing för den allmänna utgiften, 
2 Owad Shefferierue angår , få har wäl egenteligen 
Kongl, CommerceCollegium at förja för deras rätta frötfek 
dock har åfvenwäål Rikfens Ständers Manufaur Contoir 
ej förfunninat,at bidraga få myvycket, fom gdrligit mwarit , 
til derad förfofring , och til den Ändan införffaffat et 
mwadert antalFår af det båfta flaget, fom blifmit förs 
Dbelte til dem, fom fig derom anmält. Men fom defia 
ganffa litet förflå tilgandete behof; få år oomgångeligit, 
af ej allenaft ftörre publique medel bliftva anordnade til 
denne nödige afiwelens införfkrifmande ifrån utrikes ors 
ter, och dep franbringande hårt Landet, utan jämmål 
be, fom dad Landtbruk, förmås, at wara mer omtånte 
te på goda Fårs anfraffunde ifrån Shefferierne, Emeds 
lertid har Manuta&tur Contoirer låtit fig wara angelås 
pit, at nödige rå maror ej måtte fattas för Fabriques 
JIofare; och til den dndan gjort alla möåjellgafte anftalter, 
at genom de Handlande få ullen få wåt, fonv filket , ur 
förfta handen; och til det båfta pris. Och faft Defe 
förflager fordra, få mwål ftor fortnad och tildEning I 
Manutattur fonden, fom och hrvarjebanda förför , de 
der fomma. an på tiden ; få trviflar lifvål Deputationen 
ingalunda på deras Intiliga framgångss = o 
> Dt är NÅgON förmon, når ec Laud har Rudemates 
rien 
LC
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.