Full text: Riksens Höglofl. Ständers Secreta Manufactur och Handels Deputations Betänkande, Angående Manufactur Contoirets förwaltning och Swenska Fabriquernas nuwarande tilstånd. Tryckt uppå Riksens höglofl. Ständers befallning.

J 
toir haft all möda ofpard, at befrämja Plantagerne hårt 
Landet på allehanda Färgegrås, och de få Fallade Frans 
fa Karborrar , Hwvilba brufas at rugga Kläder. Om 
defie anfralters lycteliga framgång har man få mycket 
mindre ocfaf til at twifla, fom de Hår och der anftälte 
rön lemna of dertil et ofivifeligit bewis. Ty hvad Förs 
gearås angår, få fFomma icke allenaft åtflillige utländfte 
ganfta wäl fort Här t Landet, utan jämmil har man 
funnit, at nägra Örter, fom häårtils hållits för Fråms 
mande, wåra twvildt här I Landet, fom til Ex. Krapp 
och IBÅÄjde På Gotland. Karborre Plantagen t Calmar 
bar ockfå redan wunrnit fit ändamäl få wida, at den går 
en tvacter arfårtning a de bebof, fom håldre 
torde betjena fig af defe, ån af de utländfra, hvilka mwål 
fonad wara något flörre, men åro derjemte mjufare,och 
derföre ej funna få länge brutag. 
Med Rapfats planteringen til Olljeflagerierne år 
en god början gjord, hwarigenom man blifvit nvafamt 
dfivertygad, ar jordmånens och Climatens beftaffenhet 
hårt Swertge tugalunda ligger denna nyttiga wårtens 
fortfomfö i iu allenaft Nationer bliftwver dertil alt 
mer och mer hugad, få och igenom Premier och andre 
förmåner uppmuntrad. ' 
: Eobafs planteringen har redan tagit fig få mic 
da, at årligen et anfenligtt Partie Smwenfta Tobafgs 
blader fan föryttrag wid Spiunerierne ; hrotlfen fal 
få mycket mer forde förtjena Nitfens Höglofl. Ståns 
ders Oma och nitefulla omforg, fom det nogfamt bes 
fant är, at denne Eryddan årligen dragit, och Ännu 
drager, anfenlige penninge faommor utur Landet. Det 
fommer alfenaft an på fr Bod hushållning t derta mål, 
rv at
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.