Full text: Riksens Höglofl. Ständers Secreta Manufactur och Handels Deputations Betänkande, Angående Manufactur Contoirets förwaltning och Swenska Fabriquernas nuwarande tilstånd. Tryckt uppå Riksens höglofl. Ständers befallning.

tvitar fig i wåra handafldgders tilwärt och förfofring, fe 
dan fift förflutne Ribsdag, få til antalet , fom til ras 
rang godhet och fråliga pris. . 
Ingen ting fan hugneligare tvara för hvar redes 
lig underfåre, ån at fe en Grocnft man Elida fig I Swenft 
drågt: men afdenflund hår ännu fattag Rudematerier 
til allehanda flögders Fördenffull har Manufa&ur Con- 
toiret , jämte anmwånd möda och foftnad, fogat fidane 
anftafter, hvarigenom de nddigafte Rudematerier funna 
efterhanden framalftras i Sweriges Linder, och fonften 
til deras förådlande plantas I Swenfta fnillen. 
Het åligger wäl egenteligen Kongl Commerce 
Collegio, at bafiwa upfigt på Plantagerna hår i Landet , 
hwvaruti ockå bemålte Collegium intet förfummar, hbwad 
def Ämbete? plikt warit> men den närmwarande beråttels 
fens ändamål fordrar, ar denna gången allenaft blifva 
tvid det, form Manufa&tur Contoiret derwid åtgjort. 
g den affigten hörer t fonvuerhet Hit Linplanterins 
aen , Hwareil Rikfens Stånders Manufa&tur Contoir har 
föft med all flit at upmuntra rvederbörande, och jämmwål 
genom Linfrdets tnförfkaffande och förftickande til Landss 
orterne, emot betalning, befråmjat denne wäårtens ups 
Fomft på åtflillige fållen hår t Gander. Af denna nöd: 
dige anftalten Har man redan fport en ånfreltga werfan , 
och Har ingen orfaf atrtwifla derpå, det ju Landet fal 
Mart nog förfe fine. IJnmwånare med Helt Svanfta fina 
och grofiwa Lårfter , få fmart Linplanteringens görlighet 
blifiwer alt mer och mer hos of Funnig, och med er få dfc 
wertygeligit ål får råda dfroer en inbillad omåjelighet 
eh gammal fedrvana. 
Widare har Riffens Stånders Manufaur Con- 
toir
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.