Full text: Riksens Höglofl. Ständers Secreta Manufactur och Handels Deputations Betänkande, Angående Manufactur Contoirets förwaltning och Swenska Fabriquernas nuwarande tilstånd. Tryckt uppå Riksens höglofl. Ständers befallning.

Om Manufa&urernas råtta ffötfet och frurfa 
bör med fFål anfes för ew grundrelire til Nis 
Fets wålfdrd; få har Deputationen få mycket 
mer winlagt fig derom, at def flit och ÅHå 
gav tvid en få angelägen underfökning af 
anders hushållning, måtte fwara emot Rik: 
eng Höglofl. Stånders til Deputationen hyfte förtroerrs 
deiderfa mål; och til den ändan på alt fårt föft, at fulls 
nöra Rikfens Hdglofl. Stånders IntruFtion, hrvtlben har 
tfonnerhet Manufactur Contoirets redogörelfe och Manus 
fa&turernas nu warande tilftånd til fit ögnamårte. 
"> OM emedan Manuta&ur Contoirets Relation., med def 
Oilagor, fönted aldrabåft funna handleda Deputationen I 
bef goremåls Wtfå har Deputationens förfra arbete warit; 
oc den fana med flit tgenomgå, och der wid göra fine 
nnmärkningar. === | i 
Ocfutan har Deputationeri fjelf befigtigat de hör 
Staden warande Fabriquer, tillifa med Hallk:-Magazis 
herke, på det Nibfens Hdglofl. Ständer måtte få mys 
fet färrare funna trygga fig tid de beråttelfe, 
Med Hwad berdmmelig flit och oförtrutenbet ,oa.s 
tadt alla fig vppade hinder, Manufa&tur Contoiret har 
föft, at fullgöra de årender, fom Nitfens Håglofl. Stäm 
ber thy uppdragit, derom ie den bårliga verkan, fom 
2 Wile
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.