Full text: En Afbild/ Af Det obeständiga lyckones hiul/ I åskådande Af ett på en bekant Rätteplatz uprättade Straffe-hiul/ Det är Den widtbekante Patkuls Ifrån kroppen afsöndrade och nu på en påle sittiande hufwudets/ Tiltal Til den förbigående Wandringsman

iran fule mig fängsla: - Orvärföre detta ffedt/ må blifva en före 
dold. fak: DHet-twvar en begynnelje af Guds bämd/.brwilken alt mer 
och ner fölgde mig.på hålarne / och Fom mvärfeligen med den annals 
rande Smwånfra macken. Min förrdruade Konung betingade fig 
utisrdsflutet at fåmigt filt twåld/ atcf.och ev heller utur Sachfen / 
för 'äv fom det eftevfommit mar: Då förft lärde jad/huru obeftändigt 
beh bedrägeligit det År .at förlåta fig på Menuifkior/.1thH at troäns 
ne ftote Potentater mig infek fydda. och -förfvara: kunde. "Jag blef 
Oftockrogat I. det alt måte fficfa och lämpa fig dÅ ni frunden-af-ds 
det förhanden dr. IAg beledfagades altfå emellan änglar och twif? 
fan/ i band -och böyor! med. dec Smånffa Krigsbåren/1des tik 
para fågande til Bådlen/ och wåntade ån fradtat/ uppå måndag. föra 
bön / på nåd. Men Kommaens t anfar wore intet mina tankar. 
Cafimir-tvar det frålle wareft mitt TÖrf cende (fulle.afftrafat blifidaj 
fyrvatfet föedde med min ftora HåpPeNnheE den: 18.0 &ober:1707:...Se 
nu hården-ombefanuna Execution;/omihibilfenjag ey behåfioer aldöva 
trånga ocd tv den dr utom des Held verldensvål Oefant. > Hu fer 
här ett hufvud utan fropp/ en-Fropp utan Hierta! ert Hieveg Nta 
att fäte/. en-Moclsman utan grift och graf. (Et General utan förfvar: 
(Fu Enyoye på pålar. Jag Måfte dö t En edan jag hulpit Der 
till atglöra det famma filen-Theater el ev Tunmelplag/ hwareftderr 
ena bedvöfivelige afbilderrefrerden andräwnvftigen:0d DE Det 
endafte fom mig tråftar/dedetta:-At jagtoet/det min tälmwid Skarp» 
våttarens fiofta hugg/ funnit fig t min Fräffares Coriftt får:- LM 
at min frora ängflan.och findrta/ icke betagtt mig dens Åtanka[-fom 
för m tira fynder HOLE OCD befaft.. rk a 
0 Nu jag fer min swatdringsman I dina Haon vinna t du.har eft 
medlidande ! ite derföre jag wartt en förrädare af-mitt Fäocrnes 
land/. utan en mennitia/ det är/ din like | för hrvilket jag dig oh Far 
far och bedertil Gyd /-at då dee mine Fropps förftyrnpade (edev/ fun 
nit:fin.graf i roffoglarnes bub/ ' du i behåller min åtar ditt 
I minne /:fåfom en fyegel / bvarvutiduwfev 7 en ftor obeftåndighet! Och 
7 farom en-båll /'iodemed fyckan Haft fitt fältfamma fpel: Så gå DN 
n fos beledfagad, ned frilla tigande/under fanta tanckar / och .eftev- 
tåncfelia hävenhet. Dock fom ftadigkt D0g/ hwad jag ur finner flagtt ? 
KV a Lr SAS a 4 . NM , FR As 
Crifta HUD/ om åra Feonunack 
x 
V)
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.