Full text: En Afbild/ Af Det obeständiga lyckones hiul/ I åskådande Af ett på en bekant Rätteplatz uprättade Straffe-hiul/ Det är Den widtbekante Patkuls Ifrån kroppen afsöndrade och nu på en påle sittiande hufwudets/ Tiltal Til den förbigående Wandringsman

€ I 
innan fralle mig fängsla: - Hrärföre deta edt. må blifva] | 
dold faks Det.war en begynnelje af Guds håmd/ hivilben d.'; 
och iner fölgde mig.på hålarne / och fom mwåärfeligen med den” + 
tande Swdånfa madden. Min förrdrnade Konung bering 
uti Fvcdsflutet at fåmig i fitt tvåld/ gtcé.och. ev heller utur ES 
för än fom det efterfommit mar: Då förft lårde jag/huvu obefi 
och bedrägeligit det Är/.acförlåta fig på Menutfitor/.t tbyar 
ne.ftove Potentater Mig intet KyYdda. och förfivara: funde.. I 
Oftprbtygat 7. det alt måte ficta och lämpa fig dA nd frunde 
det förbanden dr. 3ag beledfagades altfå emellan äugflart 0 
fan/ i band och böyor/ med. .den.. Smwåinfta Krigshåren]. + 
baka tågande tilBåblen/ och wäntade Än fradigt/uppå Mång = 
bån/ vå nåd. Men Kongens tankar wore taret mina I 
Cafimir var det frålle Hwarejt mitt förfeende (rulle afftvaftat.] i 
fyörktet fiedde med min org: håpenhet den: 18.OEtober: 1707 
nu härden. omfefanuna ExecutionyoMti ftbilfearjag et behöfroe 
många ord z.tv den dr utom des Held eridemmål:detant. = 
hår ett huftvud utan fropp/ emtropp utan bierta/. ett bier ETT 
tt före! en-MWoclsman utan arift och graf... Eu Gen eral utan 
(En Enyoye på pålar. Jag måte DÖ [Rn medan jag bul 
ytil/ or glöra det famma filen Theater el er Tummelplag! Dw 
ena bedröfivelige afbilderr efrerden andränpftigen:dÅ Nn $ 
endafte fom mig tröftar/ är detta--Atjagrwet/det nin tälwvid 
vättarens fivfta bugg / funnit (ig t min Zräljares Coriftt fu 
at min frora ängflan och fmårta/. icke beragte- mig dens Atan 
för HUA fonder liditoch betalkort 
Nu jag fer min mwahöringsman I dina .dgon vinna de 
medlidande ! ice derförejag marken” förrädare af mitt FÅ 
land/ utan en mennitia/ det Är/ din fiee | för Hrwvilkerjag dig. 
far/ och bedertilByd /-at då defe mine Fropps förftynpade [e 
nit-fin.graf i roffoglarnes Buff du I behåller min åtan 
2 minne] fåfom en fpegel / hwaruti du fer! en ftor:obeftåndigh) ; 
a fåfom en-båll/btoarmed Iyckan haft fet fälfamma fel: S > 
h Fog /beledfagad, med fulla tigande/ under famma tancbar/ 
täncfelia håvenhet. Doch fom fradigtiHhog/Hhwad jagur finner T 
Printa VUD/ och åra Föonungen 
OO) 
AM 
ÖQ . 
O 
0 & 
Lv 
M3M 
un 
Uv 
&o =: 
CC) 
år 
2 
g 
: 
ö 
" 
O 
N 
AJ 
- 
- 
rå 
, 
IE 
4 
dt
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.