Full text: Kort Anvisning till Fornnordiska Språket

7 
20deljrg, nh 
lem ing bh 
iPraket byg 
aller sady 
) 
n och J, 0 
IT. Men då 
vCOClactione, 
se kalla el 
HI, 29, 94 
uktheten af 
och ANTaces 
de 
q föreg 
ve 
ul, OM 
Odds il 
1] tå a 
Dygs, geo 
tv 
SÅN 
1 
L 
Den första pers. i plur. af praes, conjunct. har deremot 
-zm , dels i öfverensstämmelse med alla de öfriga per- 
sonernas ändelser , dels efter ett tämligeu reguliert bruk 
hos de gamla 3; i det nyare spåket har denna person 
helt och hållet sammmanfallit med den motsvarande i 
praes.. indicat. (köllum, brennum, telju m). 
128. Åfven 1. personen i Imperf. conjunct. erhåller 
ler stundom -a i stället för -Z bos de gamla , isynner- 
het skalderna; men detta synes mindre riktigt till följe af 
hufvudstafvelsens vocal, som alltid (undantagande 1. clas. 
sen, emedan den är trestafvig) får den vocalförändrtng;, 
som passar till ändelsen -Z, aldrig den som passar till 
ändelsen -a; allså mindre språkriktigt; Snorra E. 97 
vakpa ek, bepa ek istället för vekti ek, bedi 
ek, så vida man ej vill utgåfrån 3. pers., som då kan- 
ske borde sättas i första rummet, liksom i Österländska 
språken. — Men i plural. är det aldeles riktigt, att 
1. personen slutas på -iz2 , och andra på -zt, oaktadt 
man uti senare handskrifter finner -um , -ut, dock i 
alla verba, undantagande uti dem af första classen, 
med den vocalförändring i hufvudstalvelsen , som än- 
delsen =-z fordrar, tt. ox. köllusum, kölludut, 
brendum, brendut, teldum, teldut; den tre- 
dje persoren deremot finnes endast i den nyare Isländ- 
ska, isynnerhet den Nordländska språkarten på -, så- 
som: kölludu, brendu, teldu, oaktadt: dylika 
former antingen ifrån ganska nya handskrifter eller 
annan vårdslöshet kunna vara här och der inkomna 
uti gamla verk. Fastån de två första personerna på
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.