Full text: Kort Anvisning till Fornnordiska Språket

Ai 
) 
125. Åtskilliga af de personliga ändelserna äro 
nägot' vacklande 3; jag har här antegit dem såsom re- 
guliera, hvilka” synes bäst grundade i språkets bygg- 
nad. Den första personen i praes. erhåller stundom 
en tillökning af r, och blifver lik den 2. och J., Så- 
som ek kallar , ek brennir, ek telr, men dels 
det bäfta och vanligaste sråkbruket, dels contractionen 
kallag, brennig, telk, i stället för kalla ek 
0. s Vv. h yggig eller hykk, Fornm. Sög. VII 29. 21 
i stället för hy gg ek och dyl, bevisar oäktheten af 
detta 7. | 
126. Den första pers. i prat. imperf. antages 
rättare att ändas på ad, än på Zz, emedan den föregå- 
ende delen af ordet kär alltid har de vocaler , som 
svara emot ändelsen a, hvilka derifrån utsträckas till 
de öfriga personerna, aldrig de som passa till ändelsen 
z, undantagande der de redan äro inkomna i Przs. genom 
härledning ifrån 1. personens ändelse z, (såsom brenni 
af brann), och derifrån utsträckta till hela ordet i 
hvarje böjning. 
127. Den första personen i praes. coujunct, an- 
tages af samma grund rättare att hafva -a än -z; ett 
tämligen allmånt bruk talar dessutom fär båda delar; 
fastän vissa goda handskrifter, likasom genora en egen 
språkart , föredraga i, t. ex, A, hvarefter 7:de Bandet 
af Fornm. Sög., är tryckt, brukar vanligen z; men 
den långt yngre Hrokkinskinna — a. Contractioner 
såsom hug Sak, Lodbrkv. 21., munak Snorra E. 
30. tala äfven för ändelsen — a vid dessa tillfällen. 
, 
4 
å 
ge . 
(N, ver 
; stundom = 
het skaldere.= 
hulvatalje 
sn. emedan C. 
vm past h 
ändelsen «6; i 
"alfa phil 
4 a 
ÅN 
unde ba 
ken, = Y. 
I DsOra + 
Man vt - 
vel, N 
NR me 
eka d la ] 
brendyy . 
1 Deng 
a Sno, 
x kl Då 
ng ul 
"Vind 
J
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.