Full text: Kort Anvisning till Fornnordiska Språket

ng I Hl 
Västan a6 
drag h 
ven bu 
let ] On 
ID) I san. 
rlednings-= 
mefat- 
(Aris. 
Iugr , 
rel, 
2 
gusältet 
' 
| 
döv 
30 
IV. PVerba. 
121. Denna talrika ordcelass indelas liksom sub- 
stantiva (41) i två hufvudarter, den öppna med en 
vocal. i ändelsen, och den slutna .med en consonant. 
Dessa tvenne hufvudarter ätskiljas. äfven derigehom, 
att: den. öppna blifver flerstafvig. i prået. imperf. , den 
slutna. enstafvig med- vocalförändring. « Den öppna huf- 
vudarten delas åter i tre klasser: den ena trestafvig 
I praet, Imperf. , den andra tvästafvig, den tredje två- 
stafvig med vocalförändring. . Den slutna hufvudarten 
delas först i två conjugationer , om man så vill kalla 
dem. Uti den ena 'sträcker sig votalförän dringen blott 
till Praet. imperf. tr indicat. och conjunct. mod. , men 
particip. pass. åter antager samma vocal i bufvudstaf- 
velsen, som uti przsens (isynnerhet presens conjunt. 
och presens imperat.). "Den andra fortsätter presen- 
tets'. vocalförändring uti -Particip.. pass. , ehuru. med 
någon. förändring. Hvarje af dessa :två conjugationer 
delas åter 1 tre: klasser efter. den. olika vocalförändrin- 
gen .uti praet. imperf. Man kan således , när den för- 
sta ;:hufvudarten räknas för att utgöra en enkel Conju- 
gattonp:, oo i ..det fornnordiska ,. liksom i Anglosaxiskan 
och andra. beslägtade språk , äntaga tre conjugationer , 
hvarje: 'med.tre classer ; inalles nio. classer', till hvilka 
hvart och 'ett reguliert , ja äfven irreguliert, verbum 
mer eller .mindre tydligen låter hänföra Sig. 
"ga a 
« F rg : 
122. Till öfversigt må följande tabell tjena:
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.