Full text: Kort Anvisning till Fornnordiska Språket

0 
40 l 
kn 
SLundn 
| alt 
Only 
den sist 
Hl ur 
0 tll 
A FL, 
faller. 
ROHAN 
ll] 4 
aern| ' 
. fara) 
fagra) 
ÅA 
ST 
mer 3 likaledes fylltist fagri von, Paradm. sid. 167. innu fa- 
grar, ders. st. 129. o. s. v. 
92. De, hvilkas igenkännelsebokstaf är LI efter 
en diphthong, eller, här ordet är tvåstafvigt , efter 
hvar och en vocal, sammansmälta detta. med r 1 än- 
delsen till I I (39), såsom: - heilt, heill, heil, 
och i femininets :Dativ, he illi, gen. heillar, gen. 
plur. heilla >; gamalt, gam all, gömul, 1 Dat. 
gamalli, Gen. gamallar, Gen. plur. gam alla; 
äfvenså Ppagalt eller pögult, Pög u ll , P ögul 
0. s. v. — Framför ändelser , som begynna med en 
vocal, sammandragas dessa , således: ga mlan, ga m- 
la, gömlu, gömlum: och best. gamla, gam Li 
0. 5. Vi, men heimilt eller:he imult sammandra- 
ges icke. Fölt, fölr, föl sammansmälter icke sitt 
Ir till l I, emedan det är enstasvigt , och har en en- 
kel -vocäl::= = 
93. I tvenne ord bortfaller I framför teknet för 
Neutrum , 'd. v. s. framför t, $,' utom cn arnan af- 
vikelse i' masculinets accus.,; på detta sätt: l1iti'$, 
litill, Iftil, accus. i mase. litinn (i stället för 
Ittiln), fem. litla, Dat. litlu, litlum, li- 
tillit oc s. Vv. — Man ser , att vocalen bortkastar ton- 
teknet, så snart cousonantetr näst derefter samman- 
stöta. Skrifsättet Iiti8 i stället för Ilitit är dere- 
mot en enkel. väljudsregel, .som. iakttages 1 mycket 
goda handskrifter, näml. att neutraltecknet £ utbytes
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.