Full text: Kort Anvisning till Fornnordiska Språket

1 SOM pe 
ng 
UDEN 
I Drån, 
På midt 
oa 
| Dyr a 
fa5a$ val 
£554. vOca| 
au; bli; 
"blåon, 
im? hin 
IM grå, 
? tillfälle, 
nyare Ås 
nskrift af 
tundom f 
n. SAsOMI 
+, halv, 
sf. håla 
fum, och 
al avi W 
damage 
vh € det 
sa Jrik 
ie 
Fd 
It 
2 
7 
dökkvar, best. dökk va, dökkvi, dökkva. Det 
enda, som reguliert inskjuter j är mitt, miör, 
mig, alltså midjan, miöja, midju, miSjum, 
midri o.s.v, — Plur. förekommer väl knapt 1 
Nomin. (hvarest det eljest skulle heta mi, misir, 
miSjar), men väl i de öfriga casus, mi's, mi”Sja, 
misjar, midjum, miSra; den bestämda formen 
fattas. I flera ord, hvilkas sista rotbokstaf är & el- 
ler k, inskjutes dock understundom j framför a och 
u, såsom fregt, fregr, freg, accus. fregan el- 
ler fregjan, dat. fregum eller fregjum; sekr, 
sekan eller sekjan. 
90. Enstafviga ord på r efter en lång vocal el- 
ler diphthong äro alldeles reguliera, såsom ber-t, 
ber-r, ber; föer-t, fer-r, fer; endast i ny- 
are Isländskan bortkastas masculinteknet 7, emedan 
uttalet är förändradt, och mascnlinum har blifvit likt 
femininum i Nom. — Men om vocalen är kort, och 
r alltså fördubbladt; bortfaller blott för rättskrifnin- 
gens skuld det ena r i neutr. framför -£, och fram- 
för de ändelser , som begynna med r, på det icke tre 
r måtte sammanstöta; men deremot behålla sådana 
ord dubbelt r i femininets Nomin., emedan vocalen 
annars skulle blifva lång , och roten förvandlad; t. ex. 
purt, Purr, putrrs; kyrt, kyrr, kyrr — 
Härmed öfvérensstämma de på s, t. ex. laust, 
lauss, laus, ty en diphthong går förut, men
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.