Full text: Kort Anvisning till Fornnordiska Språket

26 
samt -rd i gen. plur:, ofta också det s, som utgör 
ändelsen i neutrets och masculinets gen. sing., såsom: 
prått, pPrår, prå, präåss, pPrärrar, pPrårra; 
auösett, auöser, aubsrT, o. s v.; mjött, 
mjörtT, mjö;s trätt, trär, trå; nytt, nyr, ny, 
nyss, 0; 8. Vv. — De med & sammandragas vanli- 
gen; när a eller u följer efter, så att dessa. vocaler 
uppslukas af d, t. ex. blå i stället för blåu; blån 
i stället för blåan, blåm i stället för blåum, 
0.:s: Vv. likaledes i den bestämda formen, såsom : hinn 
gråi, men accus. hinn grå, dat. hinum grå, 
gem hins grå, 0. s. v. i hvarje liknande tillfälle. 
De osammandragna formerna tillhöra den nyare Is- 
ländskan, och förekomma knapt i någon fornskrift af 
betydenhet. — Deremot-insköto de gamle stundom f 
(eller v), för att undgå sammandragningen, såsom? 
hätt, hår, hå, i masc. accus. håfan, dat. hå fum, 
häfom (eller hå m), bestämdt: håfa, håfi, håfa, 
håfu.". Likåledes mjöfa, mjöfan, mjöfum, och 
bestämdt: mjöfa, mjöfi o. s. v. Ordet nytt in- 
skjuter deremot j framför alla vocaler, undantagande 
i; alltså nyju, nyjan, o. s. v. 
89. Några adjectiva inskjuta ; och v efter den 
sista .consonanten, utan att declinationen dervid på 
något sätt förändrås. Dessa svara alltså emot sub- 
stantiverna i N:r 57 -och 583 t. ex. dökkt (dökt), 
dökk ry dö kk, i plur. dökk, dökk vir (döcqvir), 
gakvn 
Vanda, nm 
if alltså 
mid! jod 
Yorgin, (ö19f 
midjan BE 
midja, m 
| fas ID 
I ler kb, 105 
u, storm [i 
ler fregja 
sekan elle 
00 Fi 
ler diphthon 
beter, he 
are dläntta 
uttalet är f 
femininum 
alltså före 
Oens skuld d 
för de inget 
Un 
Ord dubbat 
Mars sly 
lunt, Dre 
ling in 
Ng. la
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.