Full text: Kort Anvisning till Fornnordiska Språket

20 
Dat. fötum , vetrum, 
Gen. föta, << vetra. 
70. Feminina af denna declination hafva ock 
flera slags ljudskifte; några hafva intet ljudskifte, 
och några declineras både efter denna och 2:dra de- 
clinationen t. ex. 
3:dje declinationen. 2:dra declinationen. 
Sing. Norn. hoot, staung, mörk, staung, 
Acc. hnot, staung, mörk, staung, 
Dat. hnoot, staung, mörku, staung, 
Gen. hnotar, steingr, markar, stångar, 
Plur, Nom. hnetr, steingr, markir, stångir, 
Acc. hnetr, steingr, . markir, stångir, 
Dat. hnotum,staungum, mörkum, staungum, 
Gen. hnota, stänga, marka, stånga. 
Ljudskiftet i staung, steingr är dock i grun- 
den detsamma, som i mörk , merkr (67), emedan' det 
blott. är en mechanisk följd af ng, att 0 är utvid- 
gadt till au och e till er; man finner också ofta 
stöng, stangar, stengr (34). De ord, hvilka lik- 
som mörk, stanng, kunna declineras på tvenne 
sätt, äro i synnerhet: strönd, rönd, spa ung, 
taung, h aunk. Endastiett tillfälle är skilnad i betydel- 
sen , neml. önd, plur. en d r, en and (lat. anas)., 
men önd, plur. andir, en ande (lat. spiritus). 
De tre af förenämnde , neml.. strönd, rönd, önd 
erhålla uti gen. sing. alllid strandar, randar, 
andar; så att önd, en ande, allenast uti en casus 
alt 
nQf: ochi 
4, Ni 
ul fall 
gu 
jude fn 
ag: ll, En 
oo ler 
Hö, €ev 
elt får ia 
och Ål. € 
"äv 1 dt 
DOM, sID2 
och gen sir 
sammarsmäl 
som hrtn 
Nk Tele 
Pergamen: 
' 
elr d Pp 
bl, th 9 
IN. NN 
AN 
MM 
nn 
+
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.