Full text: Kort Anvisning till Fornnordiska Språket

i 
« brul nd 
tt d tll 
la (för vel, 
för g eräsk 
0 såsom fy 
illet för 
od , Then | 
uket deraf 
"ex som 
og med 
1 UY 
val 
Ilninhet 
du En vw 
och NN äv 
teet 
las (lb 
da flödet” 
105) sell 
ng uttalet, 
åf 
sen 
finit" 
vär 95 
sonater, . 
| nen af 
t. ex. ask-a, sett-u, höfö-in-u, vild-i, 
marg-ir, hest-ar. "Detta är regeln för ordens 
delning vid .slutet af en rad. - 
29. Härifrån undantagas dock vanligen 7 och v, 
hvilka räknas till den följande vocalen', såsom: legg- 
jum, högg-va; — så ock alltid r, söm aldrig slu- 
tar sig tätt till en föregående consonant (så vida det 
icke alldeles sammansmälter med en: sådan, 't. ex. 
steinn, grenon, hell, full, jfr nr 39), utan 
antingen läses: öfver på den. följande vocalen, eller; i 
brist af en sådan, bildar nästan en egen stafvelse, 
såsom: ved-rit, ved-r, al-r,set-r. I det föl- 
jande betecknas detta r. med v. 
30. Hufvudtonen faller alltid på den första staf- 
velsen d ordet t. ex. vEr-a l d-ar-inn-ar, verl- 
dens 3. bitonen faller 1 tre- och fyrstafviga ord vanfi- 
gen på nästsista safvelsen (penultima), t. ex... Upp- 
lend-ing-ar, vin-ått-a, svärädi, men icke 
på sista utan i sammansatta ord , uti hvilka den sista 
delen är enstafvig, t. ex. Konungsson. ee 
II. Ljudskifte eller bokstafsförändring. 
I. den. fornnordiska böjningen (decelinatiohen och 
conjugationen ). så. väl som i härledningen "). spelar 
bokstafs- , i synnerhet. vocal-förändringen , en ganska 
vigtig rol... ee 
+) Alm quist nyttjar benämningen utledning , "hvilken ge- 
nast synes stötande.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.