Full text: Kort Anvisning till Fornnordiska Språket

med bibehållandet af den fubjectiva friheten frannar han ide uti 
något fårffildt och tillfälligt, utan i det, fom år i och för fig 
(det förnuftiga, det allmänna). 
X XIV. 
Man förfonas med mwerkligheten , då man infer enheten af ve 
tandet fåfom form och innehåll. Ty formen år förnuftet fåfom 
bearipande funffap, och innehållet år förnuftet fåfom det jubftan: 
tiella wåfendet af den fedliga och naturliga mwerkligheten. 
XNV., 
Det fubjectiva principet uttalade fig i början fåfom tilfålliat 
aodtyctc, hmilfet momentant corrigerades af. öfvermågande indiviz 
dualiteter , t. ex, en IThemiftocles , en Ariftides, en Pericles m. fl. 
Ike underligt derföre, att alla philofopher i Grekland. yttrade 
fig emot democratien i de Grefiffa flaterna. 
utign ot arc 
a fll peatien fak 
ut plana t 
me 
- 
a 
ov tnydidd, + 
iftoa YÄkale Md. 
fnamogde Öfning 
NNVI. ' 
Ho8 Germanerna förefanns det fubjectiva principet ifrån bör- 
an. Tacitus har i få, men ftarfa drag tefnat Germanernas får: 
le till friheten. Men denna frihet war den omedelbara eller na: 
turliga (abstracta), fom ånnu ice fände fig fielf, och derföre 
måfte öfiwergå till fin negativitet, för att i finom tid dfwergå eller 
flå om till friheten i def fanning (in conereto). 
XNXVI. 
Bermanerna woro ett halsftarrigt folk, fom ide låto tåmija fig 
med mwålds Derföre uppfommo för deras uppfoftran andra medel, 
bland hwilfa wi i fynnerhet råtna feodalismen och påfliga rwål: 
det. Begae ftodo i det nårmafte fammanbhang med Ghriftendomen. 
XX VIII. 
Men fedan desfa begge hade uträttat Had de till folfens ci: 
pilifatiow förmådde, måfte deraå fraft fmåningom förfwagas , oM
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.