Full text: Kort Anvisning till Fornnordiska Språket

ST h 
” 
tip , 
å MN pi Me 
b 
d Fnligg 
ÅN eforg 
3 don 
as fn 
a Ny 
and 
hee AismNp Då 
(Ern, hkmt 
lt dl, Me 
a fd har dl 
7 iotigibudld 
ct åa fö id 
td fatt 
a NA iM 
sg Mi vb 
AM Nn 
funna uträtta i ftaten fe wi t.-er. af Themiftockeå, Aviftides, 
Pericles , Hemofthened , Marcus Aurelius, flera andra att förtiga. 
De werldsHiftoriffa håndelferna må ite tilferifmas tilfålligheten, 
fåledes ice talenterna ho8 ett individuum eller Ögonblidets flump. 
&n ftats öde beror ite af en mwif perfons lif eler död, ide heller 
af en munnen eler förlorad bataille. 
Lå 
os 
cv. 
$. Kr 
XI. 
Enligt den .pfybavåiffa åftaten af bhiftorien fEola de handlande 
individernas få fallade hemliga driffiädrar och. affigter, anecdoter 
och fubjectiva inmwerEningar wara.: det mwigtigaftes Men hiftoriens 
mwårdighet fordrar , att den föter framftålla den fubftantiella fatens 
natur och utmwedling. Offentliga perfoners Garacterer lärer man 
fånna af deras offentliga handlingar, liffom man lår fånna trådet 
af def frukter. Så kallade ffildringar af det inre af dagens hiftoria 
åro ett fwagt förfök,. att å nyo införa en åfigt, fom långe fedan 
med rätta förlorat fin credit. 
XII. 
Det fanna hiftoriffa framftålningsfåttet bör undmwika troenne 
ytterligheter, den ena att låta det lefwande individuella förfminna 
uti allmänna tankar, den andra. att genom mångden af mödofamt 
hopfamlade Facta förlora den begripande infiaten. — = 
X II. 
Frankrike mann genom revolutionen ftora fördelar. Ty. det 
befriades ifrån en mångd inftitutioner, framom hwilfa mennifbo- 
anden långefedan föridit, och hmwilfa derföre funnos tryckande fåfom 
bojor. 
NTV. 
za tid 
vt jul 
” 
d 
2fwen mwann Frankrike genom revolutionen en omåtlig Eraft i 
det affeende,' att nationen afflådde fig fruftan för döden och manan 
mid matlighet.. Det återftår, att Franfyffa nationen blifwer för: 
nuftigen: organiferad utt frånd oh corporationer, eller med andra
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.