Full text: Kort Anvisning till Fornnordiska Språket

tg fot 
tea fateng , 
”ENaG ty 
8 nibåndg 
fuad Det ' 
ERE anföra 
ilteng före 
tapen må 
styfipp, 
ie fall + 
en abfoluta 
Met ewiga 
ct har des 
Werder VÄ 
den Ä Talen, 
1 fig gälla 
ne förfändet « 
F 
etta 
+ dy Mi 
annt I 000 
. emellan de 
anningend 
met Wedin 
stulåggnind 
tat blow 
oälning Å 
aut 
KT ul 
Sichte, Schelling oh Zegel, men i fynnerhet den fiftnämnde. 
Ja, han är för den, fom ite gjort philofophien till fitt hufmwud: 
ftudium, instar omnium. Det år omöjligt att låfa och begripa 
Hegel utan att beundra de gåfmor, hwarmed Gud utruftat denne 
underbare man. Men hufwudfaken ligger dot hwarken enfamt eler 
måfentligen uti de refultater, till hwilfa Hegel fommer , - utan uti 
cörelfen af det tänkande, hwaraf de hårflutit. 
VII. 
Somliga hafwa anfett Hegelffa philofophien för rationaliftiff, 
ja till och med fallat den för den fulländade rationalismen. Men 
fådant beror på ett aroft migförftånd- Ty rationalismen är en 
product af det raifonrierande förftåndet, fom blir ftående uti ab: 
ftractionerna (den borde derföre rätteligen heta intellecrualisnm, 
docÉ verba valent ut nummi); men Hegels pbhilofophie är: Högft 
[peculativ, och måfte fåledes förfmå den få fallade rationalismen. 
Den , fom har luft att på förhand, ntan mycket ftuderande, låra 
Fånna Hegels tankar angående den få Fallade rationalismen, må 
låfa Hegels Gefhidte der Philofophie, I:r Band, Berlin, 1833, 
fid. 96, 97.5 3:r Band, Berlin, 1836, fid. 253—363, åfwen fid. 
329, 332, JJ4, Ir. Hegels vermifdte Shriften , -Berlin, 1835. 
fid+ DI. 
VIII. 
Hegel har i Forthet framftålt fitt pHilofophiffa fyftem uti 
Phånomenologie des Geiftes, hwilker ferift tillifta innehåller 
det förnåmfta , fom hittils är förifmet angående bhiftoriens pbhitofoz 
phie. Och då de torde hår i landet mwara få, fom låft, och ännu 
fårre, fom begripit derta djupfinniga werE, will jag hår anföra ett 
och annat af det, jag wid genomtånkandet funnit, och Hmwilfet fan 
för andra, enligt hywad erfarenheten lårt mig, i någon mon lätta 
begripandet. | 
— AUtfå Hwad Hegel åfyftar uti förfta hälften af nämnde rcerk, 
eller till och med pag. 326, (hår citeras. Berlinffa upplagan af 
1532) år tåmllgen tydligt; Dot må nämnas, att det, fom fid.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.