Full text: Kort Anvisning till Fornnordiska Språket

5 
tiabet och nådmwåndighet. Man förklarar ife de fora ftaternas 
förfall och undergång af yttre orfafer (t. er. Romerffa ftatens af 
det tilltagande fedeförderfwet, de barbariffa nationernas inträn: 
aanne, etc. etc.), utan af fraternad princip, och dettas nödmwåndiga 
öfoergång till def negativitet, få fnart det uträttat hwad det i 
werldshiftorien till förnuftets utmediing förmått. For att anföra 
ånnu ett exempel, man förflarar ide Romerffa privatråttens för: 
tvåffliahet utaf mångden af andra funffaper och af befantffapen med 
Bretiffa feriftftålare , Homerud, Plato, Demofthenes, CEhryfipp; 
m, fl- Ty desfa orfaker äro yttre och omåfendtliga. 
IV. 
Det år enfaldigt, att inbilla fig, det en falfe theorie- ffall i 
långden funna bibehålla fig och göra fig gållande. TY den abfoluta 
maagten i werldsbhiftorien år ingen annan än förnuftet. (det emwiga 
förnuftet = förfonen, Gud fielf)- Hwarje falff theorie Har der 
före endaft en öfmwergående eriftence. Wi behöfroa derföre ide 
frukta , att den falfea liberalismen ffall taga öfverhanden i ftaten , 
eler att den få fallade rationalismen ffall Tunna adra fig gållande 
i fyrfan. Begge äro producter af det raifonnerande förftåndet 
fom blifver ftående, liffom fånafladt, uti fina abftractioner. 
gått 1 ett 
so, OR if 
fade stat 
Syd ul ve 
udgebact 1 
snöa 8? 
öv ÅT 
Oma I 
in till 08) ml 
Sehant beter I. 
meobuet. af Ht 
fratlneena D 
Må verba v 
leculati, e+ 
MM, fam be 
finn dop > 
låla bgrta 6 
id, 00, 9; + 
INN 
fb 0. 
V 
Caentligen har aldrig erxifterat mer ån en philofophie.. Ty det 
nyafte philofophiffa fyftem innehåller allt Hwad fom år fannt i alla 
de föregående, men detta mwidare utmwectladt. Stilnaden emellan de 
philofophiffa fyftemerna beftår ite uti oppofition, utan i fanningens 
fortferidande utmwedling. Det nyare philofophiffa fyftemet rweder- 
lågger det äldre endaft få rida, fom plantan år en mwederlåggning 
af fedet, den utrveclade wärten en wmwederlåganing af plantan, blom 
man en rmwederlåggning af bladen, och frutten en mwedergållning af 
blomman. 
VI 
De nyare författare, hwilkas ferifter man för att lyfta fig til 
den begripande ftåndpuncten i fynnerhet bör låfa, åro' Kant» 
Ning, 
bl inta. 
He ng 
fire, fans. 
't inat gps 
fn tg, 
Utg 
Du pu 
UU; ha 
elr til : bn 
1809 Ny gt
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.