Full text: Kort Anvisning till Fornnordiska Språket

ul är + Ol dejt 
Snag aj ban, 
EDmatreg ÖN 
äg har lerföre 
AUlelse eller dt. 
Sluderandeg 
t fana ter. 
ig om de 
'nskåprog- 
t id el 4 f R, 
och Frisis k 
MR, sid. 
he Danish 
'elishmen, 
tl nödigt, all 
10, alt jag ar 
mmatican län 
ine [4 h 
Uphorismer angående den begripande infig: 
ten, bhwilfa jemte dfwerfåttningen blifmit af Res 
[pondenterna förfroarade: 
Hem, fom då de fysfetfåtta fig med andra wetenifaper, för: 
fumma philofophien , iemförde Arifttpp med Penelopes friare, Hwils 
€a wmwål funna erhålla Melantho eler någon af de Hfriga flidorna, 
men ide funna. mwinna drottningen fjelf- Denna litnelje år tråf- 
fande. Ty philofophien tyftar och befordrar alla de Öfriga wmeten: 
ffaperna, hwilfa genom det ifrån philofophien hemtade begreppet 
få lif och rörelfe. Uti philofophien feola alla de Hfriga wetenffaper: 
nas -categorier uppmifas om deducerad. Så mwida har philofophien 
ett legitimt herramwålde i de öfriga wetenifaperna. 
[]. 
Men då. utefluta wi ifrån pbilofophien mycdet, fom tämligen 
allmänt , dot med orätta, dit räknas, i fonnerhet den få Fällade 
popular-philofophien , fom år utan bearepp, och mwål talar om wid: 
beten Ho8 ett fubject (den wife), men ej år roetenffap om wisheten 
i univerfum, i andeng oh naturens utwectling, det reala förnuftet. 
Jil pbhilofophien höra ide Heller den manliga logiken, empirtffa 
pfydologien; ete- etc. 
« BANG 
[lI. 
Wigten of den fpeculativa philofophiens frudium beftår Äfven 
devuti, att man i den fårffilda rvetenffap , hwars utmwedling man 
gjort till problemet för fin lifstid, vrörer fig med frihet och fijelf: 
fråndighet , finner utan myden fmwårighet det inre oc mwåfendtliga , 
ide nöjer fig med förklaringar genom bhypothefer, Yttre orfater, 
0. fe 100 SI hiftorien t. er. år man ide belåten med en åfroen wil 
talig beråttelfe , uti hwilfen händelferna framftållas efter tidsföljden 
utt deraå caufaljammanbhang , utan man will fe håndelferna, att 
jag må fåga, inmwåndigt; man will begripa dem uti deras förnuf-
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.