Full text: Kort Anvisning till Fornnordiska Språket

1 År icke behötg 
"gen, 4 den 
Er helst y tan 
N utgtfvn line 
"uber, ly - 
Mg a) Ja 
a of begynna. 
R.st ydf ut fö. 
an, lvaraf här 
len or fenligare 
Cm förrå inne 
Fden gamla Is 
n den var utt Ae 
«nare, då deremot 
»anla och allmänna 
så tydligen skild 
' - borde vant 
1, farföre JG / 
sn fask2), 18 
teh of honom ar 
er. skrifva Kri- 
Konsistorium 
y ristophet , pl 
diska pungråket 4 
kan strosa och 08 
48 gäv vå 
aft gel ib 
[i 
j 
na, Consistorium.. De: kerömdaste af nutidens 
språ kforskare hafva på goda grunder förkastat 
det abstractar stafsättet. De hafva insett nöd- 
vändigheten att i de särskildta orden noga in- 
dersöka bokstäfvernas historia och förändring, 
innan man tror sig berättigad till slutsatser och 
resultater.. Om alla iakttagit det af Rask och 
många andra antagna stafsätt , skulle möjlighe- 
ten af språkjemförelser och bestämmandet af or- 
dens etymologie till en stor del vara afskuren, 
Det abstracta stafsättet har äfven det felet, att 
det är en enfaldigt 3), ja till och med ohyfsadt. 
Det står i sammanhang med den moderna tidens 
subjectiva' princip , så vida detta senare fattas 
in- abstracto (det democratiska principet), eller, 
med andra ord, det erinrar om de platta. Fran- 
syska abstractionerna angående frihet och jemlik- 
het... Dessa orsaker hafva foranlåtit mig, att 
bortlägga detta: stafsätt, hvilket jag en tid sjelf, 
dock med vissa inskränkningar, iakttog 4). 
Det andra, hvaruti jag tillåtit mig afvika 
ifrån Rask, angår de af honom "antagna ter- 
3) Det har nu mera kommit så långt, att en abstract theo- 
rie är just derföre enfaldig, t. ex. rationalismen är ab- 
stract och enfaldig. Likaledes den falska liberalismen. 
4) Om någon skulle vilja anse detta såsom inconsequence; 
så gerna för mig. Jag måste förakta och afsky conse- 
quence i villfarelser. Egensinnigheten är en frihet, som 
står qvar inom träldomens gränsor. Jfr hvad jag yttrat 
uti Tacitt Germania, Öfversättning med commentarier. Lund 
1836. pag. 69. not. 5.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.