Full text: Kort Anvisning till Fornnordiska Språket

(I 
dom är så uppenbar, att den här icke behöfver 
bevisas. 
En annan invändning , nämligen, alt derna 
mindre grammaltica är onödig , helst vi redan 
hafva en af Rask sjelf på Svenska utgifven större 
lärobok, förfaller af tvenne orsaker. Ty först 
och främst är den större alltför vidlyftig 1), för 
att utan svårighet kunna begagnas af begynna- 
re. För det andra försäkrar Rask sjelf uti fö- 
retalet till den kortare grammalican, hvaraf här 
lemnas en öfversättning, att den är tjenligare, 
än den Svenska upplagan , helst den förra inné- 
håller en kort framställning af den gamla Is- 
ländska språkbyggnaden, sådan den var uti 12:te 
och 13:de seclerna och något senare, då derermot 
z den Svenska upplagan den gamla och allmänna 
nordiska språkformen icke är så tydligen åtskild 
ifrån den nya Isländska, som den borde vårit. 
Slutligen bör jag förklara', hvarföre jag i 
tvenne omständigheter afvikit ifrån Rask 2). Jag 
har nämligen icke bibehållit det af honom an- 
tagna abstracta stafsättet, att t. ex. skrifva Kri- 
stus, Kristoffer, kvinna, Konsistörium, 
o. 8. v. i stället för Christus, Christopher ,. quin- 
" 
1 
1) Anvisning till Isländskan eller. Nordiska Fornspråket af 
Erasmus CuristIan Rask. Från Danskan öfyersatt och om- 
arbetad af Författaren. Stockholm 1818. XXVIIL och 
300 sidor, uti stort 8:tav format. 
2) Äfven dessa tvenne omständigheter hafva: syrits mig göra 
en öfversättning nödig. 
Lu fo 
| gråll | jr 
ur 
| del gl . al! 
i" : On 
jlighet” 
| ke! 
fers0kf 
rer 
span MN . 
n 
mallen 
många onde 
Hen af yrk 
dens djmers- 
Det abstraca 
det av en en! 
Det äär 18 
aljectwa pr: 
mm abstracta I 
med andra crd 
syeka abstract: 
het. Dana 
lordligga d 
dock med p.rga 
| Det and-- 
frn Rqsk 
J) Mhy Ny 
Te 2 u 
Uract gg 
4 (Ina frn 
Mae lv! 
tu far i 
ul la h 
Le L
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.