Full text: Disputatio Historica De Hæresi Veterum Prædestinatianorum

tricasfinus Epifcopus, eümanteaHinemaro faviffet , poftmos 
dum Godeíchalcicanfam variis editis lucubrationibus turari fa- 
fcepit. ^ Pra primis Johannem Scotum impognavit , qvi rum 
de unica pradeflinatione, 19. capitulé: conflantem , contra Gode- 
fchalcam publiearat,in eoqve ad multa vagadoza dilapfuserat, 
philofophicasargutias nimium ^*^^ "heologicis immifcens; 
Eidem Scoto fe oppofuitFlor« five qvisqvisille Di- 
fputator fuit, qvi zomine 7 "fs adverfus Scoti 
errontat definitiones track: t:deqvo tamen obs 
fervantEruditi,qvàd non f-- fuerit mentem Scos 
t,&inepté nónnunqvam ill "it. Ratramnus qvos 
qve juffu Caroli Calvi Regis, "febaleo contra Hines 
marum duos infcrip(it libros, ent. Prodiit etiam 
tum pro Godefchalci defenf offe Lugdunenfis no- 
men praferens de tribus e»^- nemari fc. , Parduli  &éia^ 
bani! qvrcommuniter adícribic*. *emigio Eugdunepfi Archi- 
epifcopo; fed falsó: Ebbonem Gratianopolitanum Epifcopum; 
Hincmaro infenfum,qvod Avunculoipfius , Ebboni Remorum 
Epifcopo, depofito fuccesfiffet,verius Autorem agnofcens, uto- 
(tendit Cellotiuslib.3.c.rs. Hift.Godef. Hzc fcripta omnia Gil» 
bertus Maugvin in-opere fuo bipartito publici jurisfecit: — 
$.9. Hzc ita inter privatos acta funt. In Synodo deinde Cari: 
tiacenfi ll, anno 853, habitá, Hincmarus 4.capitula adverfusGode- 
Íchalci doGtrinam confcripüir,qvz Epifcopi ibi przfentes, & Caz 
rolus Rex fubfcriptione fuá muniverunt. Contra hzc pauló 
poft calamum ftrinxit Anonymus qvidam , denuó Lugdunenfis 
Ecc'efiz nomeo mutuatus,editó /ióró de tenenda. Scriptuva veris 
tate... Annó sc. Concilium Valentinum IIl, cui Remigiusut vio 
detur;prafuit;conflatum ex 14: Epifcopis 3. provinciarum; Capi- 
tulis Carifiaciseontreriorcanoneroppoluitfine dubioab'Ebbone 
contextos,qvi etiam canones illosad Kegem Carolum detulit: 
num,ut prztendit,àLotbario Imperatore & Synodo miffus fue- 
rit nec nein medium relinqvo. Carolus capitula illaHinema- 
ro,ut ad carefponderet,tradidit: id qvod ille compofitó priori o« 
pere de predeflinatione,cujus hodie [ola prafatio exftat praflitit, 
Subíccutum eft aano 859. Concilium Lingonepf6in qvo Epifco- 
E pi
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.