Full text: Disputatio Historica De Hæresi Veterum Prædestinatianorum

yantur ,U nemine perire poffe.qvi Chrifliredemtus fit Jangyinte (4) 
Hine exponens fententiam edpofloli : £um , qpiemit «0s , Dominum 
negantei,Baptismi,altSarraesento eos emit,non tamen pro eicra- 
sem [ubiityned, mortem pertulir.nea, [angvinem fudit (5) Dixit,Dei- 
tatem S. Trinitatü trinam effe ficut funt tres S.Trinitatis perfona. 
$. 7. Paucis contemplabimur fata, qve Godefchalcum in Gal- 
lia exceperunt. Anno nimirum 849 perductus eft ad Synodum 
in Carifiaco palatio coactam, ubi à Belgice Remorum ac Galli- 
carum provinciarum Daifcopisiterutn auditus,& ob pertinacis- 
(imam contumaciam damnatus, honore Presbyterali dejectus, 
yirgis coefus, & in carczrem Altivillaren(is monafterii detrufus 
eflin qvo tamen fatis clemeuter habitus eft, omniaqvecorpori 
nece(faria fufficienter,ofi miniftrata funt , curante Hinemaro, 
qvi ipfe hoc pluribus na:rat in epift.24. ad Egilonem.Perperuum 
filentium Godefcbalco in Synodo imperatum eft , qvod tamen 
ille fepe violavit. Scripfitenim in carcere integroslibros, vari- 
asq: ad variosepiftolas.Scripta tamen ejus omnia interciderunt 
injurià temporis,prazterqvam duplex confesfio, brevior & pro- 
lixior. Qvapropter Hincmarus huic malo obviaturus Jibrum ad 
reclufos U& fimplices fua. Diecefís contra errores Godefcalei , edidit. 
Godefcalcus veró ad Amolonem Archiepifcopum Lugdunen: 
fem literas dedir,qvasunà cum fcriptis qvibusdá fuis ope emis- 
farii cujusdam Monachi perferendascuravit. In partes qvidem 
fuas Amolonem allicere tentavit, fed vehementer opinione fuà 
fruftratuselt. Amolo enim, fcriptá epiffolá,qvam Sirmondus 
luce denavit,& ad Hincmarum primüm mifsá,gravi Godefchal- 
cum correptione;juftáqve errores ejus cenfurá notavit, & adin- 
dueadá (aniorem mente adhortatus eft. Hac epiflola non parüm 
lucis affert ad cognofcenda prava Gade(chalci dogmata. Per idée 
tempusFlorus,Lugdunenfis EcclefizDiaconusSermonem de pra- 
deflinatiane fcripfit , in qvó errorem Godefthalci reprobat & 
confutat, Exhibet illum Hincmarus in prafatione operis fui 
de przdeftinatione. | 
$ S. Pofthec pugna inter GallicanosPrafules in caufs Gode- 
[chalci exardefcere coepit, qve per multos annosflagravit: ani- 
mos Epifcoporum inflammante matuá, tum ipforum , tum Ec- 
clefiarum emulatione, Repertiaimirum fupt non obícuri 
nominis Viri,qvi à partibus C^7?^fc-lei fteterunt. fedes 
ricas.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.