Full text: Disputatio Historica De Hæresi Veterum Prædestinatianorum

8. C7Sicet pede haud priiteünd- à LAaogs! ^ (pe 
' "19 Coufut, Praed. Fab. cci tnim Synodus ^ 
e *" Lugdunenfem ued emi Lui 7 00 ^77 
Pee Faufli, Semipel -ianaro mm corone | 
ear mdiyomnia bat fubdolà arte contexent^-vt hi7 om 
t^ EF libero arbitrio aur^ri* 7 conciliaret 08 cot! Eros depr. 
? Unarione doclrinam im Synodi publicis damn-t-— [ub momin- 
Ainaeiana barefeas venditaret; Albi &mul qvzcunqve aj 
exaggerandam Faufli frandulentiam & neqvitiam facere pote- 
rant,accumulat;& fzpius comminifciturfacile advertens, fuam 
haud triumphaturam effe fententiam,nifi à criminationibg mue 
tuaretur prefidium; .Veftigiisejus, utaliàs , itaetiamhac ip 
parteinfiftit Cabaffutius in notit. Concil.p.376. : Sed nihil aliu- 
sgunt,qvàm ut cornicum oculos effodiant,merasqve novitaté 
inducant, - Przterqvàám qvód hac opinio orbis eruditi calculi 
defticuituri falfi eam convincunt pracipps ipforum argument. 
(cüm urgent, suQvam alibi larum Synodoruem , qvám in F-uffi [5 
bri mentionem exflare ) qvianegativum eft, lubrica cooditio: a 
talis impefturzab Adverfariis,qvosplurimos habuit ;. editis i. 
pfum fcriptis impetentes,pratermi(la mentio, non fane prater. 
mittenda,(i tam indignum facinus de(ignaffet.: déniqve omnis 
ptobabilitatis carentia, - Qvis enim fibi perfvadéat taniam de 
Fauftoimpudentiam,qvi coram univerfis Galliarum Epifcopis 
tam prodigiofa figmenta de conciliis imaginariis, in florentis(i- 
mis urbibus habitis,inferere libris fuis,cuilibetad legendum ob- 
viis, non erubuerit ? Faufli qvidem patrocinium per omnia 
haud fufcipimus , fieqve eum à Semipelagianifmo.excufamus, 
qvippe cujus fcripta in concilio Romano à Gelafio Papa,& LXX 
Ep'fcopis inter Apocrypha relata, & à qvamplurimis Orthodo. 
xis Doctoribus Avito Vieonenfi, Fulgentio Afro,Cafario Acela. 
teni aliisqvc confutasa effe, conftat. : Nihilominus tamea af- 
fertionem Petavii tom.4.dogm, Theol: l;b. H, €, 7.0.7. hofl ram 
facerenon dubitamus: Utcund, de Fanflo flatwapius non te.f^ie 
fuit. mec maló ndeo de poflevitste meri: ci fides fh oribus 
r'getur. | Invenitille & fvó & noftió tempore ftrenuos Inda. 
tores; Sidonius Apollinaris Arvernorum Epifcopus , ingenti, 
D bus
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.