Full text: Disputatio Historica De Hæresi Veterum Prædestinatianorum

tes, intet qvos recepta hec opinio eft. Audire lubet Apologiam 
ipforum pro confeff. Remonft. exam. cenfura in c.6. (part.z. ope- 
rum Epifcopii pag. 149.) ubi de exiflentia Prede(tinatianorum 
hereticorum dubirativa ipforum e(t fententia, ita tamen ut ma» 
pis inaffirmativam inclinent. Inter alia verà ita fcribunt: Sio» 
men iftud coufinxerumt Scriptores veteres, qui Pradeflinatianorii me- 
minerunt , tura valdà verifimile efl , eosid faciendo non voluiffe fu^ 
gillare dotfrinam Auguflini de Pradeflinatione , fed eum genuinis fuia 
coloribus exprimere ac depingere. | Epifcopius part. 1, operum lect, 
in c.5. epi(t. r. Joh. p.394. hac verba eructare non erubefcit: 42. 
folutum pradeflinationis decretum , antta reliqvis omnibma Patribus 
"gnoratum , ex defertá derelitlad, prius Manicbaorum fcbola , ad Pe- 
agium fcilicet potentius debellandum & interimendum , revotavit 
«uguflinus , evucemád, ac patibulum pofleris fixit , ex qvo fufbenfa ba- 
verent opmium ferà fabfeqventium feculorum judicia prout nuuc 
aliis aliud , tum de re ipfatum de mente Auguflini fl'atuentibus , ubid, 
feré tevrarum, ubi duguflinus im pretio est. ( nufqvam autem ferà non 
eff ) accidere ata, evenire videmu. — Alios hujusgeneris flofculos, 
pasfim ia fcriptis Arminianorum obvios, filentió involvimus. 
$. 10. Varias hactenus Áutorum de Pradeftinatianis vidi- 
mus opiniones: nunc in ipía fundamenta fententiz noflra in- 
qviremus, di(Tentientium rationes fimulexaminaturi, In Gallia 
qvod ebulliverit harefis Predeftinatiana , prater conciliaibi ha- 
bita,mox nominanda,in qvibus damnata eít,te(latur etiam Hinc- 
marus Archiepifcopus Rhemenfis lib. de Przdeftinatione cap.r, 
(extat tom. 1, operum: p.s. feq.) & epitolàad Nicolaum Papam, 
tom. 2. p. 263. Sententia ipfius hzc eft : Herefin banc primiim in 
ddfrica , po[led apud Gallos excitatam.eodem temporey qpando €5 ba- 
refis Nefloriana mafcebatur , per Profherum 4S Hilarium innotuiffe 
Augufiine, qoi tum duobus libris, altéro de Bono perfeverantievalteró 
de Pradeflinatione Santlorum , qvibus Proffero €$ Hilario refhondit, 
barefín iflam refellit : post obitum veró duguflini , autoritate Cate- 
flini Papa , inflantia Proferi,eompreffam ata, revictam effe. Hioc 
mato, ayisvengiag ab Uflerio ( cap.a. Hift. God. p.39. ) accufatoy 
patrocinatur Sirmondus c.2. & 5. Hift. Przdeft. cujus fententiam, 
B» CUID
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.