Full text: Disputatio Historica De Hæresi Veterum Prædestinatianorum

Afrum, (ad qvem Fulgeatíus librum fcripfit) homines DEO ad 
peccata predeítinatos efe, opinantem. — Addit, fieri potuiffe, 
cüm Semipelagiani , qvi acerrimi & acuti erant ingenii, fübiilia 
argumenta contra Auguítiniane fententiz Prof:(lores exererent, 
ut eisdem minus veríati in qvaftionibusillis fuccumberent, atqve 
ad abfurda dogmata concedenda cogerentur. Cocterüm ejusmo- 
di homines adeó obícuri nominis fuiffe exiftimat,ut an veré tales 
qvidam fuerint , apud doctisfimos dubium evaferit. ltaceníet 
Hear, de Noris pag.288. 289. 
$.8. Sunttamen ex Pontificiis nobis jjils Qoi , arite mo- 
tam hanc controverfiam unanimiter omnes , & adhuc pleriqve 
exiftentiam veterum Przdeflinatorum nobiscum tuentur. Videa- 
tur Dionyf, Petavius tom. 4. Dogm. Theol. 1.15. c.6. 7.13. Jac. Sir- 
mondus, Vir admirandz eruditionis,in Societate Jefuitica nemi- 
ni poftponendus, etiam hac in parte fuam orbi erudito probavit 
indutllriam , dum prater Autorem Praedeftinati', de qvo deinceps 
plura, & opera Hincmari , qva Parifiisanmo 1645. duosin tomos 
dige(ta,in publicum evulgavit,aliad; caufam noftram non parüm 
juvantia, edidit qvoqve Parifiis anno 1647. Hiftoriam Predefti- 
natjanam. Hanc poft mortem Sirmondi (qvi ipfe nonagenarió 
major, pacis & qvietis amantis(imus , Confutatori fuo noluit 
qvicqvam reponere, & qvamvistam duriter ab illo habitus fue- 
rit, humanis(imé tamen excepit aliqvando fefe revifentem , & in 
familiari colloqvio, incidente controverfiz hujus mentione, 
Maugyino dixit: nihil momenti qvicqvam videre fe , qvó fuale- 
deretur opinio , uti pluribus cum circumfítantiis refert Cellotius 
apparatu adl Hift. Godef. fed. V.) qvà magnam partem adverfus 
Maugvinum defendendam fufcepit , ízpé laudatus Ludov, Cello- 
tius, Societatis Theologus Parifinus , in Hiftoria Godcfchalci Pa- 
rifiis anno 1655. edità. 
$.9. Noftrates confentientes habemus ad unum omnes, 
qvi hujus harefeos meminerunt: qvanqvam iis nulló modó as- 
(entiamur,qvi in Calvinianorum gratiam ipfumAugulítinumPrz- 
deftinatianorum Ducem ac Coryphaum, faltem qvoad pracipua 
logmata con(lituuat ; Arminianorum fine dubio veftigia legen- 
tes.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.