deWeſser een zupden en zupden tenooſten / en

14 Vande Scholbalgh, Lauwers, Schille,
De Meun en Parrel bepde werden betont by de &.. Wardt van Embden: zijn
ghfeuoaten han bos; One een ghelpck alle andere gheleghen tulſchen de
Hetlandt (treckt van Boznrif tot Wrangheroogh ooltnoordoolt ende weltzupd- |
wel tweeentwintich, of loo ſommige willen vierentwintich mplen weeghs.
Vankt ghety enloopen der ſtroomen.
44 Oot Scholbalgh / de Lauwers en de | NeffensBozckum is de grant grofroot ant
Schille/ oock voor de Weſter-Gems | met ſommigh ſwart daer onder.
maeckt hoogh water cen zupdooſte en Jupſt machmen ſicy op derthien/ beerthien
noordweſte Maen. badem/ twee mplen bupten landt iſt twaelf
Voor Embden en Delfzyl een noorden ofte vademdiep.


noorden tenooſten / ende cen zupden ofte zuu- | Bups en Notdernp machmen vande Com- j
denten weſten Maen. pagne sien op 12 en 1z vadem.
In de Ooſter Eems endeBorckummerbalg Baltrum Langheroogh enWrangherooghß
een zupazupdooſte en noordnoordweſte Mak. machmen fien op veertien en bijfcpun vas

Doo: de gaten tuffchen De Dofter Eems en | dem,
GG Qi
ve comt de voorvloet upt de noordzee en draept |
allengſkens met de Son om, vallende het hal- G kuſt langhs deſe Eplanden (recht
ve ghety lange de wal ooſtnoordooſt/ en de eb- ooſtnoordooſt en weſtnoo!rdwe.
B BBE ei ij
Van diepten cn gronden ontrent gee] Iupſterrif ée ze J
deſe voorſz plactſen. Van de Semſe tot Flambozgerhooſt weſt wel
zz! Is detn/ vzie grote DL Nfe tot VBrptighckndeiste s

Rottum ende Borkum machmen fien op noozdooſt en noozdooſt teno. 16 of 17 me
veerthienen vpfthien vadem,
Hoedeſe Eylanden uyter zee vertoonen.

f OO O T IN CD
Dus vertoont Schiermonickoogh anderhalf myl dweers van u.
Borkum. . : Rottum,

„ UU
dus vertoonen Boerckum en Rottumſalſmen daer by langhs ſeylt/
.. î HAnderhalf mylbuyten landt.,

Dus vertoont het Eylandt Juyſt ontrent anderhalf myk
: dweers van u zynde.
Chiermonickoogh machmen sien op ut zt tot oenen te
]

pos

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.