€n Amelander gat. t
. Pan het lie tot ber Meus noozden ten ooften
Streckinghen en Courſſen. e 64 mplen.
Van het lie tot op't Kif op ſeſthien vadem
noorden ten ooſten 46 of 48 mplen.
J kterſant ofte de Schozregronden en | Van ‘t Vlie tot Boebenberghen is de cours
Boznriflegghen verſohepden noor/d- | noordnoordooſt ofte een wepnich ooſtelpc.
- Mn ooft ten ooften | en zupdweſt ten br: MT Nt ee zi j: mpien.
eN 't Vlie tot het noozdooſtepnÿ wr; noordnoordooſt ofce t c! noni?
tee veerthien is de cours weſtnoordweſt | lieronren. . . 44mplen.
6 mpulen. Van het Vlie tot het Eplandt Silt aen de
: Van Het Vlie tot Tinbup ofte Niliaſteel weſt. | Jutſche kuſt is de cours noordooſt 35 mp: >
oo!dweſt 68 mplen. | len /
Van het Vlie tot Hitlande is de cours noord- | Ban Boznrif tot der Neus is de cours nooz-
h:! Oa noozden wel (oo noozDelpck 174 ter- ofte een wepnich ooſtelucker 62 Mp:
Van het Vlie tot Faperhil noozdweſt ten Van Boznriftot Heplighelandt noozdooſt ten

Ey NEN — 108 mplen. ooſten — gz25 mplen.
te ed ee een
mplen,
Van Boznrif cot de Weſter Cems 11x M..
Hoe de voorſz Landen nyter zee vertoonen.


Dus vertoont Vtliclandt | alſmen ontrent anderhalf myl
dweers daer af is.

I ENEV CU sss vee
Dusverthoont Der ſcheltingh/ alſmen daer by langhs ſeylt ontrent
anderhalf myl van landet.


..
IMI

Amclandt vertoont aldus l alſmen ontrentanderhalf myl |
; dwars daer af is.
ME ‘ H
II Hooftfluck. Van de Scholbalgh, Lauwers, Schille, en
beyde de Eemfen.
LS dE Chiermonickoogh lendt ban t ooltennde van Amelant ver»ſchep- Schier-
RES denoolt welloonoordelucktwee groote mplen/ is een laegh echt moniek:
\ SVE Enlandekenontrent anderhalk mil langh/ daer (taetniet becon- B; |
[72.1 ders kennelijcr op/ dan t so weltepndetwee Kapenmeteenwitte I

§ Dj ) Blenck / anders zin t al ghe (martachtighe Dupnen ofte heu:
FIZ & belen / Doch hoogher als op 't ooltennde / met wit vermengt : Het
B Bet
tretende upterlte ton / die lepdt bupten 'tgat IIe op (eben vadem of daer an-
undſüktbaozt enlaope vaer beogen een Bee Bn Re; URS
| mach. Qs qr deooſtwal/ die volghtmen tot aen Ooltmerhom/ daermen 't letten
Ween ope Denen dieptenvandat gat veranderen dickwils/en Comtÿdts veel
berlaten, ren cide / lulcx datter nier afte ſchzpvenis daermen hem op loude moghen
2deel, ; Boeck, B P Die


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.