Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
  
  
erwys inde Kont 
der Zeevaert. | 
IF L lion van t Zeevaren ig een Werten»chap/ om door lekere requ- 
. Bs leneen Schipoverzee te ltieren/ van d’eeneplaets tot d’ander,wert 
d) 9 niet onepgentlijck gedeelt in twee deelen/ namentlpck / in Gomer: 
NF ſy ne en Groote Zeevaert. De Ghemeene Zeevaert ghebrupckt 
ZEHN N E s 
RES I4 enhoecken/ hoediein ltreckinghen endiltantien verſchenden zyn / 
© f nupcerzee bekent werden : indiepten/ ondiepten / Hoedanicheden van gronden: her 
loopen en vallen van troomen:op wat ltreeck de Maenaeneelcke be»londer plaets hoog 
Water maeckt endierghelpcke / 't welck eencdeels unt onderrechtinghe van ervaren 
 Stierlupden/ maer meelt upt eyghen ervaringh moet geleert werden. 
, De Groote Zeevaert ghebrupckt / behalven de voo: ghemeene handelinghe,ver- 
chevden andere bethendighe Inltrumenten enregulen die zu upt de Altrononue en 
Colmographiemoetr nemen. Is daerom noodich, dat elck Stierman die degroote 
Latt ond 
   
 
 
revaert wil ghebrupcken en handelen / eerlt en voor al wel onderrecht zp in de kon- 
damentenderkelverconlten/ dat is: dat hp kenne en veritae de gheltalte en akdeplinge 
bande Zpherader werelt/ die beweginge der hemelen/voornamelpc des achtlten,vier- 
denen eerlten / midtclgaders de fabzyck en t gHebrupck der Inlſtrumenten : »ſonder 
 Welcke kenniſke het niec moghelpc is groote,/ en te vozen nopt belochte,repſen over de 
Yrootezee gheluckelÿck upt te vorren. En nadien »loodanighe wetenſchappenupc 
goet onderricht connen berkreghen werden / wp hebben die in dit Tractaet de Jongen 
î Seelupden (begheerich om Stiermanſchap teleeren) voorgheltelt/ looclaer en dupde- 
lIpckalsdellelks korchepc heeft konnen Inden, 
1 Hoofijtuck. Van de Sphera , -en haer onderfcheyden 
beweginghen, 
| Pheraepghentlpck is ghelepdt een kloot/ gheheelvalt en rondt / wiens uper- 
| : ofte oppervlack / over al eben verre ig verchenden ban zijn middelpunt. 
 
] Bpdùdat woort sphæra Mundi ofte Sphera der wereldt / verltaetmén gheneen- 
Toch de geheele kloot des hemels./ met alle dat daer in bevanghen is : Die wert ghe- 
Deelt in twee Deelen: Elementaels en Hemels: het Elementael Deel / Heeft weder bier 
‚Deelen: Het cer(te ig De Aerde / die mec het water als het tweede maeckt cen bolcomen 
ronde Cloot/ Datr wp op Woonin. Pet derde Locht D'acrde bevanghende/ en het 
vierde't Dier / ’t welck nae t ſegghender Philo»cophen begrppt De ſpatie die Daeris 
 tullchende Locht en des Maens hemel. Wr dele Elementen (dat is beginlelen aller 
dinghen ) die de veranderinghe altpdt onderwozpen en onderdanmgh zin / 't ſamen 
Mmetdewarmteder hemelen/ comenvoort envergaen/ door gheltadighe willelinghe 
k; verwandelinghe van d'eenin d’ander / alle dinghen die wp op Aerdrpck lien en be- 
Het Hemels deel(bevanghende binnenin zunhollichendt het Elementaels)is door- 
Inchtich/ blinckende, akghelchepden en vrp van alle veranderlnckhepdt/ werde ghe- 
 
 
 
 
 
deeltinacht Spheren ofcronde holle klooten / diemen hemelen noemt/ waer vandle _ 
Prootlte altpdt de naelte vervolghens klootswps begrpypt. De »even onderlte hebben 
maerelck ren lterre ofte Planeet alleen/ waer van de eerlte (het Aerdrpck naelte)is de 
Hemel van de Maen/ de tweede van Mercrrius/ dederde van Venus / de vierde van 
î de Zon,/ de vpkde van Mars- de lelte van Jupiter/ de ſevendevan Saturnus/ ende 
_ achtüevanalle vale lterren. 't Ghetal deer bemelen werdt bekendt Do02 De loo- 
Ven Diemen in haer fiet rondom de Polen des Zodiacx. De Maen Deurloopt haren 
emel Deur haer epghen natuerlpcke loop ban welt nat ooft in 27 daghen s uren. 
curius / Venus en de Don de haerenin een Jaer / Mars de zpne in twee / 
Jupi- 
 
 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.