Van het Vlie |
“eli , dock een bteede Tins. Ontrentte netkens daer Midlanderkerck piach u
Caen/’ligghen dzie ok vier Blencken/-die laegh/vlack en lanck zun/ nae hec ooltennd!
ilt nollichlande met unt vermengc.Van ’t weltennde van Amelandr loopt een fa
vornrif. twee mplen inzee/ gheheeten Bojznrik/ dat is op de buptenzyde heel ltepl/ come dal
niet naerder als op twaelf badem/ upt den ooencomenDe/ machmen Dat niet onde
ſeplen / dan op leben vadem daer by langhs ſeplende / looprmen gheen cluptwa!|
. vz z.: gat te fenlen comende unter zee/bzenght de Cacp op't ooltept! ]
M Erh rei wennich) wellelpeker / (eple bare opaentor var de Uaep h
2melandt en de toozen van Hollum overeenzÿn ) verlaet dan de eerltemercken/ el
leplt op de tweede aen/lult deupterlte ton vinden/die lepdt een luck binnendeuptet
GE ERD DADEN et arg er (EE RN Be 0006 EF
tou op t lijf te feplen / iaep en toozen op Amelandt lullen dan oock aver u j
B END en nf B oee GEGEN EEEN De ERI
gon lept deeerlte ton aen de zupdkant van Boznrik / loopt E!! treu
Houdende de Iiaep en tooren over een/ tat voo,bÞp De tweede ton/ die lepdt nekkens he
re.: ET p Liamper»andc / het vaerwater tulſchen deſe twee tonnenis Vijf en ies
Suri: Dooz6p De tweede ton zijnde! brenght De toozen zen Euck benoozden De Haeg / et
honden. Naet ooltnoordoolt nae de derde ton op Gerritshonden / om de plaet te ſchonwen dl
vande zupdwal nae Bornrikakltreckt / Daer aen leggen twee witte tonnen / Deer
teghen over de voorlz derde ſwarte ton / d’ander teghen over de vierde lwarte tot
van de derde ver»ſchepden ontrent zupdoolt / laet de warte tonnen alle aen bagboo!l
EE Ee GIA ao BI 0 ot Ae) acnloopen/ Bai ijf
(to s rns let opeen vooy-ebbe/die balt »eer terckdwers en dat % weh
EcCcCCCOOe:I!S +
de vierde ton zin bepde wallen heel ſchor/en her r ro us 8/97 ß 0 .! 2 eN
gact Dan boort zupdzupdoolt aen/ tot at den toozen van Yallum comt over d
t t Rs z r RTE
) cho
ut" h! a we
armendups) nt té handtlpaeck lengde benoozden Ee Doen eekertkd
ER ON MO BEE bart
DD ei ſchoz. Dele voos diepten zijn (ghelÿck die van t Dlie) g!
Van'tghety en loopen der ſtroonten, Ban diepten ontrent deſe plaetſenn.
J N het Vlie en Amelandergat maeckt UE eplanden Vlielandt / der Scheid |

Hooch water een zupdooſte en noordweſte en Texel machmen sien op vijfthien &
Mak. Devloet valt voor het Dlie dweers ſeſthien vadem. j
over de gronden omdeooſt / tot bp nae half, Neffens der Schelling is de gront wit fant
bloet/eerfe het Boomkens gat in trerkt.Defge: De Srchozregronden ofte Dietersfant. en
Ipcx de eb ter contrarie balt om de weſt dweers Bornrif zijn van bunten heel ſtepl / dicht pat
ober de gronden tot bp nae half ebbe / ecrſe het bpiſt twaelf of derthien vadem Diep. :
gat recht uptvalt. De achtervloedt d?aept met] Amelandt machmen sien op twaelf badet! !
de vooreb om, en vallenlanghs Vlielant Stoz- dediepte vanderthien en veerthien vademlooh,
temelck upt / dan de voorvloet loopt Stozte- beer t zeewaert af / ſulex datment op ijf
melek vecht in- baden niet mach fien. EN

. 1.4
J

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.