Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

va —eemrseererereeesmer ee 1 
Befchryvinghe van 
|| ; Looiklupden dienoemen) Mepnlen plaet. Demercken omlanghs dit langherack 
IT te zeplenzijn: SDackum met cen meulen op De waterkant en een Dozp met cen plomp 
IN toozmlien bezupdenzMackumgheheceten Jdſegahupleu / als Pandzagen comt tul- 
(chen MDackum en dat dopp / loo machmen aen Die voos lteert ofte Doodebalgh 
niet mildoen: komt Pandzaghen Idſegahuplennaedt/lCozit ghp de voozſz cert ok, 
ce gó E. 
welt tenwelten/ nae dat de windc ofte troomis / in datlanghe rack gaen wepnich 
meer als alve getpélangs het Diep/ de achtervloet en voozebbe vallen dweers daer 
over weltwaert/de achter-ebbe en voorvloet recht contrarie ooſtwaert. De mercken 
| ban de ton op Keel boeck zijn Sraniker toom tulpen de mooten ende Hat ban Pars 
Oe Dee a EE vn, 
| : dem. Tullchen lirelhoeck en Schuptelant, okte tulſchen de baeckens van äilaes oo- 
imenen de hoeck vande Waert lepdt een ſmalplaetken langhsracx / by nae midden 
in't vaerwater/de weltwal naelt/ daer t nietdieper opis als vier ofte vierdehaelk va- 
ee ene bn op ee EDE BIC GE Oc 
ii. weltin/ en voozt naede tonop de Nes op de Tellelltroom. Deachtervloet mette 
voozebbe vallen (eer lterck ditgat in / men mach 't van bupten onderzeplen op vier 
vadem.Demerckendaer vanzyn/ de Franiker toomrecht bezupden de toozen van 
barlinghen. Dan Daer af uotwaert tot Schierings-hals tot 15 De weltwal Heel Gepl/ 
B EE Ge SI 
 waolfs. - Van Kkeechoecktot Wolkshoeck 1s de cours eerlt noo-dwelt é noo,dwelttennooy 
hoeck. den tot de ton daer tulſchenbepden/ by ſommighe ghenoemt de Schorton/en bp de 
ES ILG G M O; AÄſhühi 
og Dande ton op Wolfshoeck tot Deton op Schieringshals is de cours noozdnoozd- | 
iner welt ennoordwelt ru: nat Dat De wint ofte Groom is. Benoozden ofte bes 
B BEDE EE BDE KE EE 
febot.” pat onderfeplen op leben badem. De boozbloet valt van Schieringshals leer îtercs 
| ee dt vootette ter ture yer lkerck daerupc/op de lkeert van Schierings- | 
HÖchieringshals is een lteert die van de weltwal afſchiet / daer opleydt een witté 
ESN ret U 
Langhe- Dn Öchieringshals tot Langhelantis de cours noozdwelt ge ' 
ſandt. noozden / daer tulîchen bepde aen de weltwal iltvlac water, en de belte reedevan dé 
HSCOHG ECE CE 
blpft op benofte acht badé/machmen noch aen L angelandt noch aen Schiering? | 
EC EE B 
oi iest efant tot de Hloot is de cours voozt noozdnoozdwelt/ het rechte diep thien vadenl 
of men loopt bude baeckens op Krakelant langes tot in de Sloot. . 
! | Van 't ghety. J 
| Te Amlterdam rare Hooch water een noordoolte enzupdwelte Maren. | 
ot Hoom/ Enckhuplen en aen Dak een nooDen en zupden Maen, | 
Tullchen Uireupellandt en de Krepleen noozdenten welteuenzundentn. 
oe te en Wieringher Vlack een noozdwelte en zupdoolte Haen. § 
il : TI Hooft | 
thy Vt f 
T -: 
  
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.