Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

laence 
 
: — 
uwe ee BOEOK 
Bande Oolterſche en Noordtlche 
rs GUI V AUR Y. 
_ Inhoudendedebelchrpvinghe vande Noordezee/ 
ban Amlterdamtot gen Schaghen. tt 
 
I Hoofifluck. ‘Vande Vlieftroom. 
M B van Amtlterdam teleplen nae t val van Dock; (où 
K MN V)) leplt midtlwaters nae Tpoozt / en ban daer over Dam: vampuſß 
M/ A ICL pus meteren diepgaend’ ſchip/ dat vÿkellen oftemeerdiep 
(09 h gaet : hout Marcker kerck bupten aen’c landt van V- 
Wij dam, ghenoemt Schpreldoexhaven/ »ſoo langhetot dat 
[ detoozenvan Zupderwou komr voozbp Uunmigerbuert: 
Dat zijn de hupſen halk weghen tullchen Schpteldoecr- 
SHA bavmenDurgherdam:gaetdanlandelnck oolt/totdat 
„Y de Nieuwe Kerck tot Amlterdam komt ontrent Dur- 
& gherdam / hourc die ſooltaende / tot dat de kerck van 
 
Weelp voo!bp t hups te Mupenis/al»ſo dat die Mupen 
, war naerder (act als Bet huns; hout Weelp soo ltaende / tot dat Edam komt bun- 
| eos ede van Marcken. JInditvaerwater ilteen halk elle dieperdan ofmen 
in Muperſ»ant te ſchouwen : plachtmen de hupſen die op Tpoort pleghen te 
üughe gen bezupden de Yezligherttee tot Amtterdqm:ôger BaN Wat gifs 
Welten accken/Dat zijn goede langhsmercken: als MonickeDam is ontrent het 
_ de Kiercr; ban Schpreldoecrhaven / en dat hups te Mupentullchen Weelp ende 
tel e Mupen/ dan iſmen nefkens Muperlant. Om recht deur over Pampus 
| IR en (oo hout Diemer toozen ober ofte ontrent den Hoerk ban Tpoozt / log 
pus tE ED Tyoozt lien meucht / datis een recht langhsmerck om over Pam- 
loca sus het ooltennde van Marcken komende,/ gaet dan noordoolt aen/ ofte wel 
 
| it! 
 
q zug een diepgaend 
nck / nae ‘t Valvan Vreck / dat zun vpf mplen : op een mil weeghs nae bv §4 gau; 
fit mende; ontmoetmen een Hart (ant/ genoemt de Donnie Doene zund- r Datu 
a 
| tien al vecht deur. Wis Enckhuplen noordwelt ende noor/dweltten welten 
. deg tari, danzyt ghp op de Houtribbe. Germen teghen het (ant Komt / kanmen 
u 
 
bet vupz op Dock lien. Als Dock ofte het bun) noozdelprker alg noordoolt 
en teur RAE Ihy droochte krÿchr/ dat is ghewillelpck vande Boutrib: want gh 
Leon », nchhupfer (ant foo niet belenlen. Wren zupden komende/ zpt gn miet 
ig dar ckhupſer ant/ Dan als de Kevck op Dick komt bupten de but huplen/ 
Ofte ty n galt tenzupden enooltzupdoolt van u / Co ghp dan noordwelt ten welten 
Bet Foote aengaet / luit ghp dicht bp de kant van ‘t (ant langhs loopen. 
aend ſchip/ brenght de kerck rp wat deur de hupſen, tot dat die oolk- 
Uüick hugvatiuttaet/ Taet dan vrplpck noordwelt ten weltenaen / ofte hout Meden- of 
en de hoeck ban de Ven/ ghp (ult oo geen (ant noch droogte bezeplen. gau ces 
| Be lo ghp upt den noozden Kamende, Vrckniet ooltelpcker als ooltzupdoolt chuyſer 
Oep | u! (a en kondp aen Enchupler (ant oock niet mifdoen . Pan DECK na de (anr. 
100 kreupelen Hokltede/is de cours noordwelt ten welten/ mec »ſulcken cours 
u A beer kat aen de zupder ton opt Wieringher Vlack. In t laveren _ 
: 1 Boeck. A mach- 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.