Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

| ien inleggen mach. Om daer inte zenle| & 
IE weſltznde han t gat lepdr eenklip onder tſ° 
J 
| 
NW) ken peder die hier comt moet wel coefien/ of * m : uwer S 
| Gon & > 3 al tomen toil. | | 
| lunnen in't havenken opvik ofte les vade| - | 
| 
"] Waerts/ niet cen kabel aen De clippen / € 
WIE Bet Chip niet Daenen math/ de grondt 18] ' 
|E ide tonnen bewaren om bande gon tt 
[] wer, daniltghemepnlÿjck goedt weder |-. 
"P keu»ſchip daerin te comen / want de dyn 
romen daer lomtÿts loo ltÿk ingeloopen/| . 
VE Santtchen hoop (chepen in De felve havent ., 
„| k lelve ltedeken door het gzoot waterakg|. 
"] TulſchenGerrachicaendedat oolteyſ |. 
„| om wuynteladen/ als Larxamela/ Relec 
'] . Aenherzupdweltepnde van Teneritſ [ 
[] ken daermenbeel wijnen [adet/ genaem 
.] meteenzupdwelte windt/ die waept Dat 
Van Tenerikketot het plant la Pal’ 
" len. Aen dezupdooltzpde van de Pal 
 lerdagh en moetmen De Grande niet (od 
 
 
Van de Canarifche Eylanden. > 2: 127 II | 
| 
IE Die boo, Gerrachica ketten wil/ die letter bewelten De clippe met het krups De Zeeuw Dezen, 
UE Shenaemt 7 allo Dat de Bool clip zupdoolt ten oolten ende zupdoalt van hem lendt/ 
[/ loo leptmen recht voor de Kadt / Dan machmen De straet van de ltade rechein len... 
1 door dat Lilooſter van S. Dominicus / daer isfchoone gzondt op legendertichofte | 
I beertich vadem/ de Pieck lepdt danrecht bewelten aen de Kadt / naeder aen t lande 
ſ i Ofte aen De clip als op bijfendertich ofte »esendercich vad 
i ai een boole reede / daeromwe 
em enilt niet ſchoon/en welt. 
5 uwen en zenlen wel palen; en 
   
  
3 k een Lootlman hebben. Aen De Serrachi- 
% ? ch hp barnt altÿt / men lettet 
s twee anckers voorunrt terzee- 
z achter upt aen 't landt/ lodat 
men moet de kabels met boevnmn. 
it is eengoede haven bu de le. 
» z 1/ daermenmeteendeel»ſchee-Baven in 
 
   
  
 
   
binters eniſt nie ghernanenme. 
agen derzee untennoorwwelten ., 
moghelÿck iseen»chip tehoue -; 
che jaren. gheleden / Dattereen > 
en/ en een goedt Deel huplen van 
neríffe zijn noch bzíe lacdplafen Latätne- 
tama. helecho. 
cen klenn Habenken ofte Ban: pratama. 
den / alhaddet thienanckersupt. Det! 
 
er is oock goet liggen/ behalven Aveſſa; 
212% vg weltnoodwelt vifthien mij- ;;. 
| Cchoone Bap / met eenltadt en ~' 
AN a ED n 
ch ofte Dertichbadem. Bpwine 
om de zupdoolte ende zupdzupd- 
leligghen. Menleyter voorrwee 
!'upt om t ſchip recht op de reede 
ten de ltadt met een krups / daer 
haone landtbap ; daerilt goet ler 
1e datmen verre ak light/ die reede 
reede lendot van de Palma ſo mach- 
1 hemliggen. Het Eplant de Palo 
  
  
  
  
  
  
laedplaetſe gheheeten S. Crus. Die 
Weert te ketten / loope loo verre in de wi 
fte de bpuuggheis/ endelettet daer op 
bofte winden wille! meu (oude alan D 
Intkers in eenhanepoot/ met eentopa 
te houden/ daerlepdteen hooghe witte 
WIN beitereede. Recht benoorden de l 
knoptwineich dercich ofce vykendertid 
verdt de Gammelreede ghenaemt. A 
 
| Talla Coda. 
Mera / dat heeft aen de noordooltzp 
 
 
Men de Pieck van Teneritke lien oolt 
lin hoogh/ ende een boomich 
eftspde vande Palma 15 n 
er aen het licht bekent werdt. Aen 
f! daermen wünen ladet/ gheheeten 
: : | Tenerikkelepdt het Eplandt Go: Gomera, 
e ſe havenvan thien vadem diepter” 
aer t voor meelt alle winden goedcli jleter als meenigh van d'ander Ep- 
landen, maer Daer en ig niet te laden j 0oc bupten voor de havenlettenop 
ee harr sk vruccüit mem 
[en Adela op Tenerikke lepdt daet Toor 2 OVL 
e recde van de Palma leydr Gan Dele haben in Gomera noozdwel ten noozden 
„C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11 
   
   
1 
SLE A 
= Ontrent vier mijlen wedt ban 't w | 
]:. .k | c ] 
| :; g. Ferrolept van J. Palma zuyden tenweſten verſchepden 10 mien. gero, 
ta tige ai 5e 7 ; 
 
 3deel, vj Boeck, +7: de : 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.