Yat; in rte. 'tzupdweltepnde van Het Eplandt Fapael

16 Van Porto Santo ‚Madera,
ſen/ die loope het landt bp den oolthoeck aen / en -
Daer bp langs tor de twee Eplandekens genaemt
De Jlheos/ die cen tuck beooltendereede / ontrent :
een boogſcheut van malcanderleggen. Men maclz
bezupden de Eplandekens ofte Daer. benoozDen
been loopen (oomen wil / coc Daer tullehen benden
deur. Tulſchen die Eplandekens en het valte lant
van Tercera if een groete Kartouw =choot wijt /
cn bijfthien/ lelthien vadem diep / tulCchen de Ep-
landekens deur ilt vÿk en les vadem diep ſchone
ſandtgrondt. Een urk t'zeewaert van dele Ep-
_ landekensleggen dzie okce vier clippen boven wa-
tergeheeten Los Frailes okte Gebtoeders.Vooz-
LosFray, UP die voorſz Eplandckens zinde/ lepltmen welt-
les. waert/ tot Datmen comt bp Den voor hoeck van
Bzelil / daerrecht beoolten moetmen ketten voor
> De adt Angra op thien/twaelf vadem/ofte men fet
gbemeenlijck hetzeeancker op lelthien en het ton:
ancker nalant toe op acht okte negen vadem. Men
lept daerbeſchut voozeen zupdwelte-, welte/ nooz-
Den en noordoolten, oock ooltnoordoolten windt /
maer ceenzupdoaolte wint waeptdaer black en open
in. Op de weltzpde van den hoec Bralilis ooc een
grootezandbap om te letten voor een dorp ghehee-
ten &. Martijn, Twee mijlen beooten De Kadt
Zngra lepdt een Jnwijck genacmt Porto Judeo/
Daer quamen De Spangiaerden aen lant met Haer
che alg3n het Eplant innemen ban De Poztu:
gelen. agf |
„ Die van Tercera nae Fanael wil zeplen / (et
zijn cours weltzupdwelt nadenoolthoeck van S.
Joris ! die is van daer ver»lchepden acht milen.
Vootts tullchen de Pico ende S. Jozis deur tot
Trapael zijn twaelk milen/ het ltreckt meelt welt-
noo?dwelt daer tullchen deur/ het Enlant Fapagel

lepdt beweltenhet Eplandt van de Pico een mijl
daer ak ver»lchepden.
Die op de Reede voor Fapael »etten wil/ lette in
deJnwiück recht voo het dopp van Fapael op
beerthien ofte bijfthien badem/ Daer ig zandgront;
maer Daer gaet harde Groom bende ban bloet ende
lept een Habenken/omdaer in te zeplen/ (oo loopt
bp de zupdwelthoec in/ [o.lange bp De mal om/ tot
Datghn het havenken open liet / zeplt al bp de
zupdwelthoeck om / tor datghp comt m het nau-
we tulſchende clippen die van de weltzyde af lig-
gen/ loohaelt als ghp binnen de clippen comt Aaet
Dan ltracx u ancker vallé op vÿk vadem, en bzengt
troffen aen de ooltzyde aen landt aen depalen valtdiedaertoe gemaeckt zÿn. De havenis clepn/»oo
Datmen Daer niet meer als met bier oft vk ſchepen
in mach liggen: innewaertaeni@ black Water.
Hoe haer deſe Landen uyter zee verthoonen.

oû ten zuydin ontrent vof mijlen van u leyde.Dus vertoont het Eylant S. Michiels aen de IDD f

| Eyant wan Tercera alt ooft a
F Sf _„2. p T r; r > .-. . _. &... Z ..As :

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.