Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

ſ der 
de 
| onder 
| dolten ofte welten/ ſchint het van verre als of die van t landt akgeſchepden waeren. . 
ſ bp twee voorlz berghen op den hoeck van Bralil/ zijn loo hoogh datmen daervan 
mijlen, Zupdwaert vandenooſthoeck van Madera legghen drie »ſinalle clippighe 
en mÿl vanlandt vande voorlz hoeck/ het zupdelticklteis het grootlte/ lept drie mij- 
n tvaltelandt deurzeplen / 't is daer tulſchen bepdenruumen wic / oock over al 
| lechoonenclaer/ alleen aen de voorlepde ooſthoeck van Maderalepdt een blinde clip/ : d 
daermboetmen hem van wachten. Aende zupdzyde van 't Enlant voor het (tedeken Sic | 
[ HH. Cru; ig goede reede op 20 vadem/ dan voor Fanliael is de principaellte reede om 
P teladen/beweltende lktadt lepdt eengroote clip met eenkruys gheheeten de Leeuw / peenw. 
Daer bn it bet te leggen op dertich okte veertich vadem. Aen dezupdweltz»de voor : 
IE Varallo it oock goet etten op lelthien ofcte achthien vadem. Op alle dele Bool Marafito. 
| ! | gn oe heres dat Enlandeken &albages/te weten zupden Salva- 
] bande Serters derthien milen. Noorden van de noordoolthoeck van Tenerikka 9°9- 
kwincich mijlen/ en nooz/dnoordwelt van de noordoolthseck vangroot Canarien der- 
tich ofte tweeendertich mijlen/’t lepdt geltrect zundwelt en noo!ddolt/enis ontrent een 
ghalkmullanc. Het zupdweltepnde van Salvages is verre in zee vupl/daer om loopt 
lieverdaerbeoottenals bewelten om. Twee ok drie mjlen zupdwelt van dien hoeck 
:P | zupdooltzude van de Halvages is goede reede voor een noorzdwelten en welten wint, 
Allmenomeen van bepde de hoecken comt / t zy upten oolten ofte welten / loo liec- 
sram 
Y laüouden ! en die van de ſcadt te waerſchouwen / Vande ſchependie ontrent het Ey- 
Benen (te 
 
NI U. & © . 1 
IV Hoofifluck. VanPorto Santo, Madera, en de Vlaemf{che Elanden 
I Ande Cap S. Vincent zupdwelt ten welten 106 mijlen / en Dan porto 
V \ (RI 2/2 de C.de Finillerre zundzupdweltenzuydweſlt tenzupDen 120 my- Santo. 
h BIZ len- lepdt het Eplandt Porto Santo/geltreckt zupdoolt en noord- 
VAN (F welt, op elche epnde ban dat Eplandrlepdt een groote clip. De 
Ig VP Needeis acnde zupdweltzyde beoolteneen gehackelde clip voor cen 
CZ havenken/ daermenmec barckenbe»ſchut machleggen. | 
EME Het Eplant Maderalepdt van Porto Santo zundwelt twaelf zr. 
   
Enlandekens gheheeten de Serters / het noaozrdelijcklke is het clepnſte / lepdt ontrent Serters. 
len van lande, die upten noor-den ofte van Porto Santo akcomt / mach tuſſchen die 
 
 
kpdt onder ander clippen een groote/ die van verre vertóont als eenzenl. Onder de 
Wadera enhet Eplandt S. Michiels legghen verſchepden noordwelt en zupd- 5. qi. 
dolt 102 jnÿlen. Aen S. Michiels is de reede op de zupdweltzude van 't Eplandr / chiels. 
 
men twee ltedekens. Voozrdat welterſche gheheeten Punte del Gada oft Punt Al- unte de. 
Lato is dereedeop twintich en vpkentwintich vadem. Vooz dar ooltelijckite ltedeken 
lepdt ren Eplandeken / tulſchen dat en hetlande van S. Mtichielsiſt vÿk/ (es en 
h De diep. Tullchen dele twee ltedekens ltreckt de kult weltnoozdwelt/ en 
dvoltzup 
Dan &, Michiels tot Tercera is de cours noozdwelt ten welten 26s mijlen. On- Tercera. 
Tercera ís De reede op De zupDzpDe van't lant / betwelten De chippen / recht voor 
t adr Angra / tullchen twee uptltekende hoecken/ op elck ban Die lkaet een kaſteel Angra. 
s beſcherminghe vande »ſchependie daer op de reede legghen/de weltelijcklte van die 
Vee hoecken lêreckt een goedt lktuck meer t'zeewaert als de ooltelpcklte/ en heckt opt 
Weeleer hooghe berghen / gheheeten Bzelijl/ allmen upter zee comt/ t zu van 
Onl bee] Dertien mijlen oÊ meer inzee mach lien / daer op ltaen twee / 
| inde Kadt Angra fien can/ met een Wachter Daer bn/om wacht ; 
rothen. Zoo menich »chip als hp liet comen van welten ofte zupden/ Daris ban 
Pa A oa Pe 
wo U bloot. Delghelper Doet Hp oock op Den anderen pylaer nae 't olen) 
atter mee yr !: ee van Pozrtugael htte unt den DT ü! sn eo rz; | 
ee a Dn t c dart tz 
n at tepr reede van 
îODnreunr den oohcen okce noorden comende/ op de reede van Tercera begeert te te: Ce n ] 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.