De kuftvan Barbarien,
Van Saffia tot Madera 0. ede in. 98 s

| Streckingen en courſſen. vary. Oe tot Rada weftnoodwert
U: st Ey, B oe en | Hooghten.
: a cr de Gtr t: eyrLG . a) de Cantinlepdt j
f»; C. de Geer tot den hoeck van S. Crus h: minuten. !.. zy
y.pdooſt ei 4mijlen. |” et Eplandt SPogodo: op - 37 graden
| Van Cap de Hon tot Ofin zune. xo mijlen, | s minuten. z G
ERG tt .
Lz Urt.? bz .. û.. ftr

......
III Hoofiſtrck. Vande Canariſche Eylanden.
AO D E vooznaemlteEplanden vanCanarienzim leven in t getal/Ran-
ȉ cerota/ Forteventura okte Porteventura/ Groot Canarien/ Tene-
| ( W § rikke/ Gomera/ Palmaen Ferro.

Il [W 2,) Y Het Eplant Lancerota lepdt van de C. S. Vincenteverſchep- VUancero-
) E denzupdzupdwelt ontrent 124 mülen / heeft een haven op 't nooqd- ta.

M SSS I ooltennde/ tullchen detwee Eplanden Alageanca en Gratiola/ daer
ECO: HBB
| Uancerocalangs UZ ue ur " zu
er or er eet eee igeen ech reede uss het DN Tepee /
U +t u zrugg hren wehe.
ENSUuU G;
j i Cavailos / die hebbenwp inde noordwelthoeck van dele Kaercin groot belteck
| baie t en de diepten met ghetallenby voeten aenghewelen op hooch water en
welt eo de Naos de diepſte vandeſe tphavens/gaet tuſſchen twee [keenreven noo!d- „ zto de
oozdenin / daer (taen twee baeckens van opghehoopte lteenen/ in mante- Haos.
j iS De Wwarders in Moozweghen/ Dit bzenght en houtmenover een/ en zeplt daer
| bie Cee werpen die oons twee veben Deur. Het dzooghlte okte dzumpel tulſchen
m een kozt verlaet / ltÿk een ſchiplenghde langh/ met hoogh water
krent ſeventhien/ en met laegh water 7 boeten Diep / loo haelt men daer overis /
V. herdeher terlkont twintich/ vierentwintich/ ſesentwintich en achtentwintich voeten
n moetmen noordwaert en kort noordooltwaert op wijcken/ enletten achter
lippen die benoozden het gat leggen/ in 't gat is De gront rudlich/ hart enoneffen..
iy enlchip daer quamteltooten t loudeterltont moeten bzeecken. bet rifigfovan
dnek alg ban binnen heel epl/ fo datmen Daer heel Dicht aen mach comen. Daer DE
bike gheteeckentltaen / iltaltemael ſchoone landtgront/ dertich,vierendertich en
ne ee Voeten diep met Hoogh water. Met een zeelijcke wint Kan 't híer bn wat
kinog sc; dat ghebeurt ſelden / want de winden waepen daer meelt upten noorden
nge / Y ehen / daer aver ilt daer meelt altÿdt echt water. Dele haven is heel
Useen ulchen de chappen die 't zeewaert van ulegghen en de wal/ ilk wepnich meer
abellengde. Het gat en is oock niet wijt / maer met hoogh water pere
| ban be Guck weeghs aen bende zvden onder / Die komen met laeg
Nog Een Porto de Naos ende Porto de Cavallos leggen twer Eplandekens/ het :
icklteis het groatlte / met hooch water machmen met barcken achter o
3 decl,vj Bocck. B binnen
Groote kabellengde wÿdt / en van het gat tot aen 't valte landt ontrent ander-


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.