Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
af tot voorby de C. de Geer. 3 
| dicht bp landt langhs comt feplen: fo lietmen dat op 't hooge ban’t lant / maer all: 
Men wat ban landr18/ (oo fietmen het binnenlandt boben Dat bos boomen oft (chuer 
((oontetrDat ghemeenlpck om de ghelpckenille noemt) oock lendter eenront heuvel- 
. ken ontrent dzie mplen benoorden Fedale / datmen boven het landrt ſiet alfmen mat 
Van landt ig;maer alfmen dicht bp landt comt wiflelt Dat oock achter het Dubbel lant, 
De kudt tullchen Hallee en feodale 15 heel Alecht effen Dubbeld landt / foo Daten niet 
ken lulcken heuvelken meer darr tuſſchen bepden heeft als het voo!lz / en dewnl de 
tult daer ontrent lo gheheelekken is ſonder kennelpcke plaecſen/ ſoo moetmen oock op 
ze clepne merchen goede acht (laen/ omniet voozbp te zeplen De plaetſe daermen 
u werfen. II 
Tullchende voorlz Schuer okte bos boomen en Fedale! ltaet noch een vervallen Monſoenn. 
Üedelkenin een rupge bollchage geheeten WWonlor/ alfmen Daer Dicht bn langhs zeplt/ MM 
lietmen daer van noch eenighe iurken vanmueren. Bezupden Fedal werr bet lant 
‚ Weder Hooger / enDaer het hoogh en laegh te ſamencomt / maecckc het watclooks / 
daeraendeplaetle van Fedale te kennen is/ als die clook zuudzupdoalt van u16/ dan 
is Fedale daerte neffens oock zupdzupdoolt vanu. Wut ghp in Fedale welen / Coo 
  
 
| loopt op de voorſz ſchuer ofre bos boomenaen / tot ontrent op een clepnempl ofte twee 
! derdendeel van eenmpl vanlande/ en oo daer bp langhs/ loo kult ghp tet Eplanee. 
Y S 
Fedalenietmillen/ maer tullchen daten het valte landt in loopen. Als ghy dan comt hred I | 
Unde noozdhoeck van Fedale; ſoolettet tuſCchen de Grande / ende voorlz noordhoeck/ Les 
doch her Eplandt Fedale veel nader als de lkrandt/ op ſes / (even oft acht va- I! 
| dem; alſloo dat ghp mer u lchip Coo verre in comt te legghen dat den voo!lz boeck ban 
 TEnlancnoordnoordwelt vanulept/dan lepdt die voorlz ſchuer ooltnoozdoolt vanu/ 
"tn Manloz een ſpaeck lenghde benoorden de ſchuer. Ghy meucht oock wel (etten 
dp twaelk vadem/alſoodatden hoeck van Fedale welt tenzupden vanu lept. 
 Deſenimwpck achter hec Evlandt Fedale is ren quaet gat omin te legghen/ want 
 
| AlBoewel gn Daer allo leght Dat Den hoeck van t Erz es y js: 
eck van het Eplandt / darmen 
an de noozdhoeck van Fedale 
meelte clippen daer 
Den ten wekten ban u lepot/ en meteen Kabel aen ’t 
Hingh (als de wmdcwettelpck1s) loo hart om den ho 
leverin openbaer zeemach leggen als Daer binnen, Vi 
een pl Eme a EHA Dee ee De a de Bay | 
Irn t landt is een ſchoone landtltrandc/ daer is goede geleghenthept om te ballaltrn/ Hjepts en | ] 
Leie f welen y EN en heel tot &allee is STIER m 
Al black water/ eenmpl enanderhalk van lande al die treeck langhs en ilt met dieper N cdale. 
Als 23/2.4/ 2.5 vadeny kchoone lantgront / dwars van Fedale in zee it oock ban De (el: 
! Lege pur: ] moet wat verre inwaerts letten/ want zy hebben 
daer geen Älabers/ men moet de Mooren met de Boot ban lande halen. banverie 
Op denoordhoeck van Fedaellepdt een hoogh heuvelken / dat hertz rt 
ne KEEN DAE ee GEDE UE 
 
| 
j 
| 
/ 
' 
| 
en. Allmennetkens Ankeeis canmen 
an verre aente lienals een »ſeplin t 
Altamelyck dicht daer bu welen eermen die can li 
Antkeeis een lteple hoeck met 
e Schuer benoorden Hallee lien/ die kkaet dan v 
ga ERE A REDA 
ner | l 
a Oe De De U spe | 
 
 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.