SESTE BOECK
' Uande UUtter»ſche Schipvaert:
Inhoudende de beſchrppvingheder Zeeculten van
Barbarien,/vande Strate van Gihzalter afk tot voorbp de C. de Geer/
Mudlgaders vande Canariſche ende Dlaemſche Gplanden.

: Eren


1 Hoofifuck De kuft van Barbarien, van de Strate tot C. Cantin.
E Barbarilche cult in de Strate van Gibraltar ltreckt
van Seuta tot C. de Spartel welt tenzupden en welt-
j U M rj zuy

SEINE:
Q UAA N| zupdenten oolten ennoorden tenwelten les mplen.

| §A b CAL N Van C. de Sparteltot Arlil ltreckt de cult zupden ten
Ö AN 1.5 I welten vpk mijien / daer tullchen bepden is langhs dezee- q
| et ING}! kantallaeghiandtwet ommige Hoeken / en oog bin- a |
I VW nenlandt met een witte dupnltrant. Necht bezupdenden
h. Kd hoeck van C. de Spartel machmen onder de kulte letten
Ocg voor oolteljcke winden gptiwzikverthienvaven th eh
moetmen haelt met cue ETE u. t: lz! Deet zee!
| v Ontrent eenmijl bezupdende liaep lepdc een heuvelken op her laeghe landt bp ’t
NmNKicCcCCclSſſcc ce...
U daermenin Sent tot twee plaecſen door een rpe rudlen die daer voor lent/ het "
| ie onderte gat is het dieplte/ Doch eri zijn bende met Dan tor clepne ſchepen. Binnen
ED RRS SDE en Glen ak
| izeleen »ſchoone kult / met lommighe lteenklippenaen den oever / het landt daer tul-
[enen ae oge EH a AR EN EBER en war meer zupd:
| sere veen KEN Dan ee fs wel le kmen
dleoeta] bp dicht bp dekultlanghszeplen. Tullchen Arlila en Larache / maer Lara-
SCſhh .
T bean at Klif en Wavarje Haer op De Dt gt denb u he! komt/ fchijnt IM
die dere boomen daer bp / allimenupten noorden bp De U g Int |
he„Iroote boom een toozen te zin/ noch wat zupdelijcker ltaet noch een groote
phoom/ maer met »oogroot als de ander / allmen Larache begint te ghenaecken okt
[de zundelickte groote boom komt / lo willelt die voazlz grootlte baomachter het
Rent Dat zpn alseerkkennelycke mercken om DT kufte Daer tullchen bepden te ver-
| tuÄlavaehe lepdt meteen groot kalteel opde zupdhoeck van een ribier die heel ondiey z11arache:
moor De noozdhoeck is. renlaeghe DW atgaeudehoeck ! pre voe
DE one Re Baeto wa Eet / Dee EDEN enk
tamen quan wellandi die van Vs Enck anders iltmaer voor Beech en .me
| "n Ülencectec daer ey: dereedeop lelthien/ ſeventhienenachtien vad.
|] küazrtheis onder zgebicdt vanven Coningvan Hpaugien/werdt weywuchokr niet
a langs dele huit zeplc / moet hem niet »eer dicht bp de wal begheven/ tenwaer
harde levant ofie ooltelpcke windt / bp til weder candaer leer hol water ofte
)0he üpiunghen ltaen/ uptenweltenokte noozdwelten/ foo Darmen lomtpts zwaer-
| uV Lzcache tor ao: mano eee peut sumo ee ES
| Vlliültchenupteu sap is aeg Dupe anemie wepe emee WE amen;
3 deel, vj Boeck,
nm

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.