Van?'t ghety enloopen der
ſtroomen.
Ooz deCondaet aen de liu-
ſten maeckt hoogh water
een zupdzupdweſte en
noordnoordooſte Maen.
Vooz Palos Moguer en Wol-
bes maeckt bol zee een zupDen en
noozden Maen.
Voor de Rivier ban S. Lu-
eas en tot Calis voor de Bap
maeclit vol zee een zupdweſt ten
zupden en noordooſt. ten noorden
MIV. Calis inde Bap maeckt
Hooch water een zupdzupdweſte
M gen be valt bupten de Puer-
cos om de zupa nae de Straet / en
de vbloet na t lant om de noord :
maerhet meeſtendeel valt de vloet
Yer in het lant ontrent de ga-
Hoe deſe Landen van mal-
fkander envan ander
Landen leggen.
U“: ApmontetotLeepe ooſt
tnnoomden — 5 m.
: Van Leepetot Daltees oft
Palog ooſt en ooſt ten zup. 5 m.
Van Saltees tot de Ribier van
S. Lucas oft Sibiona zupdooſt
enz. ooſt tenooſten. 6 ofte 7 m.
Van S. Lucas ofte den hoeck
banSibiona tot de punt van Ca-
lis is de cours zupdooſt 7 m.
Dan Calis tot de Hoeck bande
Straet zupdzupdooſt . 8 m.
WAn Calis tot groot Canarien
zupdweft - — 180 m.
Van Calis tot Je de Madera
weſtzuppwet — 150m,
Hoochten deſer Landet.
Sp G kuft vande Condatt lept
op 3890: 15 eN 20 Min.
N * Het Eplandt Calis op36
g raden zo minuten. +
De cuſt van Andalulien,
A.
- Swart lant benoorden de Roduyn.
Granadenbergh.
IT
figuer de A A aen
EUV

IVV <<
.in defe drie volgende figuren afgebeelt fact.
Hoe haer deſc Landenuyter zee vertoonett.
Het landt éuſſchen Wolves en de Rivier van S. Lucas vertooti alſimen daer by langs zeylt/ghelijſck
Dit behootrt aen de voorgaende
IN
I INWe
T: U ss tr €
|
:: = € 8 Swart lant benoorden de Raodoyn:. î
es

EE 5 7 Rosduyn> > NG EN Ss
B aen malcanderen,

Dit is't vervolgh vande twee voorgaende figueren/ de Bie 4e en den Granacthsrgh of wam Eene € (Each! [oo ijf aldus she aNutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.