Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
| Extractuytde Privilegie. 
„Æ E Staten Generaelder Vereenichde Neder= 
Mn landen, hebben gheconfenteertende eoûtroyeert, 
he) confenteren ende odtroyeren midts z Willens 
     
eg! |. Ian[z Blaeuw ‚ Boeckverkooper binnen fm/telredam, 
V EN dat hy voor den tijdt van thien Iaren naeſtkomende , 
L$) allene inde Vereenichde Provincien {al mogen druc- 
_ 3 ken, doen drucken, uytgeven ende verkoopen 
| ! feecker Boeck ghenaemt ZE E-SPIEGE L, Inhoudende eene korte On- 
I dervi ſirghe in de konft der Zeevaert ‚ ende befchryvinghe der Zeenende Kuften 
| | vande Oofter{che ‚ Noord{che ende Wefter[che Schipvaert. 
M Verbiedende alle ende een yeghelijck r van deſe Landen, 
HI J ‘tvoorfz Boeck in't geheel otte tendeele , in't groote ofte in't kleyne , 
IJ 1 in eenigherhande Tale ofte Sprake : midtſgaders de vermeerderinghe 
;: ofte verbeteringhen van tijdt tot tijt daer by te doen, ende op het com- 
]) pendium van ’t {elve Boeck ‚ gheintituleert Tafelen van de declinatie des 
] | ! Sons, ende der voornaem fle vaſie Sterren , ende vart verſcheyden ghebrayck dey 
EV | Nooráfterre, nae te drucken, doen nae drucken , uytgeven,ende ver- 
H ‘koopen ‚ gheduerende den voorz tijdt van thien Iaren naeftkomende, 
IEA, me des Suppliants confent ‚ by verbeurte van de voorfznaegedruckte 
. ; Boecken , ende daerenboven van de ſomme van ſes hondert Carolus 
ul guldens, t’ applicerë een derdendeel daer van tot behoef van dé Officier, 
z BI die de Calengie doë ſal, het tweede derdendeeltot behoef van dé Armes, 
I ::): De de Bil et Done en te 
aeuw. Ghedaen ter vergaderinghe eeren Sta- 
  
i 
| | | 
m? ten Generael. In ’s Gravenhage op den negenden Meert duy{ent fes hon= 
L dert drieentwintich. 
If: | S. van Haerſolte. v'. 
! | z | Ter Ordonantie van de Hooghghemelte Hereen Staten Generacl. 
m | 
m/ C. Aerllens. 
I! 
u 
ml 
| 
ih! 
w 
; 
I 
[ 
u. 
| Mm !! 
z 
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.