Ve . r E A)
|
Van Roxent tot de C. Vincent, ; 19 ' | |
Dier mijlen broolken Cap De Spichel ofte &. | MMI
Ding hoeck lepot S. Vves/ daerlendt een groo- | . M
anck voor’'t gat. Beneden t hooghe landt op |

bal. WMaerals her Slot van Palmelo onder tlant
Komt/ dat ghp dat lelve niet meer lien enmeught/
daer Kaet noch een wit hups aen de noordkant
van’t Hlot dat op de waterkant lkaet / hout Dat
danlooktaende / ende loopt daer op in / totbinnen
Vet witte Slot/ ende gaet dan voozt als voorlz bp
let nooz-dlandt langhs / tot voor de lkadt van S.
Vhes/ ende lecttet boor dat Viſſchers dozp op les
t even vadem. Opde banck is met Half vloec
h. rdehalk vadem waters / allmen daer over zeplt
Untmen wel leven ver»lchepden ondiepten okt
dochten. Bp het zupdlandt gaet oock eengat
W/ maer Dat is alleenlijck voor barcken,/ tulſchen
pi zupdergat en het rechte diepligghen de banc-
ken tot ſommighe plaetlen loo dzoogh / datle bp-
ans bovenwaterlegghen.
' Om het diepe water te treffen ober De banck
au S. Vves in her uptzeplen met diepgaende
epen; Doet alfo:al8 gin ban Het witte lot t'zepl
fr: loo let het voorlz witte hups over den noozd-
Nt Van't lloc/dat aende waterkantc ltaet/ Co dat-
jeenrecht daer deur lien mach / ende houdet alcoo
ende / tot dat S. Vves hoeck begint te comen
unten den oolthoeck van Hi»embre/brenght dan
ri Witte hups aende zupdkant van t Slot / ende
[ hep Co upt/ghp Cult aldaer dat dieplte water hebe
het. Waer alfmen Dat Slot van Palmelo (ien
WAB / Dat ig cen cecht langhsmerrk om over de
ek te loopen / alfpan moet Dat witte Slot van )
v een noordnoordoolt wel Coonoordeliÿck. ; , M
oe is van S. Vves hoeck tot Caep de S. [!!
k Ncent zupden ende zunden tenoolten 2z mÿleny ;
chen bepden zijn gheen bekende havenen. Sa- é.
ig u TTA legghende tenhalven weghe/
de waterkant ſkaet een wit Slot / als dat noord- P MMMI
noordoolt vannuis / danzpdprecht voor t gat. l; ; i
Wilt ghp tot S. Vves over de banck ſ»eplen/ ; ; Omober | |
tomende ban S. Vves hoeck af/ (oo houdt De ; de bank. |
| belthoeck van Silembreeen »chips lenghde bup- . jj ine |
ten den oolthoeck / en gaet alſoo oolt ende oolt ten jj y rere | |
hoorden aen / tot dat het Slot van Palmelo dat jj |
oben &, Does act /comt ineen Valen overhe "t ; I
Dool; witte Slot opde waterkant. Senlis Dan M / |
| daerop rechtnoordnoordooltin/tot binnen tSloee V WV III
bat op’t water ltaet / en dan voortop een Kabels . '// ; ' |
lenghde bp't noordlandtlanghs noordoolt ten 00- V; ( |
lienin / totvoor de ltadt van H. Vves okte Setu- i I
Y
Y

NN


6 in defe onde volghende figucr afghebeelt ſtaet.

.;: f E:

Dit behoott aan € voorgaande,


Hoehaer deſe Landenuyter zee vertoonen.


INN
Het ij beooſten ofte bezupden Roxent nae Reſtiers toe! vertoon

Salines. N
I


3deel, v Boeck. ; C 2 Dus

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.