. t ort.
INI
H L
Metelyn.
Aldus vertoont het landt van benoorden Viane tot Port a Port/ alſimen daer by langhszeylt.
ND
ow
WI III
Als Port a Port zuydooſt vyf of ſes mylen van u is/ vertoont dat en’t landt daer benoorden aldus.

NE
V
ID
W)
SN
ES‚wan Camina tot Aveiro.
Bant Shet. .
En zupdweſte ennoordooſte Maen maeckt tot alle defe plat:
fn aende zee hoogh water / en binnen De gaten een ſtreeck oſte
tweelater/ nae dat die verrein t lande ſtrecken.
Hoe deſe Landen van malkander en van
; ander Landen legghen.
An Caminatot Viana zupdzupdooſt _ 5 mplen.
Van Diana tot Dilla Del Conde zupden ten ooften 5 mplen.
Van Hilla del Conde tot Pozt a Pozt zupden ten o. 4 mplen,
Van Pozt a Porttot Avero z uppen. –© — s mplen.
Van Avero tot liaep de Montego zupdzupdweſt ~ 5 mplen,

Van Pott a Port tot de Barrelsz. z.w, en z.w.tenz. 22 mplen. -
Van Averotot de Barrels zuppweſte. . — iz mplen.
Hooghten.
Ozta Poztlepdt op — ee; graden:
JP) äbetoop _— 40 graden 26 mmutcen.
III Hoofijtuck. Van Avero tot Roxent.
§ DS “ LF)
r EZ 2- moetmen lchouwen. Onder. de liaep
machmen reede maken voor noordelÿcke winden op leven/
acht vadem/ noordnoordwelte wint maeckt daer hoeckjens
wint/ voorzundelÿcke winden machmen 't ketten bezupden
de Kiviervan Woneneenn.
Vandezupdhoeck Van de Hivier loopt een zandtrik af/
alfmen Daer in wul zeplen/ en van bupten comt/laec het hem
aenfien als ofmen besupden Dat rif (oude mogben inzeplen/
maer ten ís niet Doentijck / men moet Daer benoozden om,
Op de noordhoeck ltaet een Dozpken S. Catherina / en
wepnich daer benoorden een Viſſchers doppgheheeten Bu-
arcog. Op de noordkant binnen ’t gat ltact een lialckoven
met een bos upgheboomen/ allmen die over een brenght/en
dan daer op aen zeplt/ looptmenrecht het gat in / daer is
î _omtpdts niet meer als twaelk / derthienvoeten waters met
halkvloet. Heel valt enis op de beſchypvinghe van dir gat
niecte vertrouwen/ want overmidts het aldaer zandtgronn
is/ verloopt het lomtÿdts bp groote akwater/ oock mer ltoz-
MG n C be Montegatot Penicheoktenova Liſkbona(aen
de Cabo del Filiron/ datis de hoeck achter de Barles) is
de cours zupdwelt ten zundenacht mplen/daer lept een klip
van Den hoec ak/daer bezupden is een groote Inwuck- daer
men met barcken achter loopen en befchut leggen mach. In
dien Jnwpeklept een lkedeken teghen het geberchte aen ge-
naenit Artogye/ recht bezunden de C. del Fiſiron ;! é
C Kaep de Montego lept verlchepden
vanAverozupdzupdwelt vijf mplen/ een
mujle daer bezupdenlepdt Piſſage ofc de
, Riviervan Montego eentphaven. Van
% De liaep de Mondego loopt een vupl


) teenrifken vzp wat vande wal afk/ dan


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.