8 é De kaften van Galiflien,
. Smban … Maer diein Digooft Canmas wil we:
oen en bezupden De Eplanden om/ (al tufTchen: d
| of ‘Cânas Jat zupderlte Eplandtende de hoeck van t ] i;.
te zeulen. landt van Baponenin leplen/ al midswa-
ters noordoolt ofce noordoolt ten noordenin
wel twee mijlen / houdende ‘c noordergat
twee ſchiplengden open / Coo lange tot dat
Cannas aen ’t noo2Dland comt bupten den
boeck ban Figues ofte Vigo: den hoeck
van Vigo moet hp dan agen ltuerboozt van
hemlaten:endeloopenmidfwatergintul: -
ſchen ‘t noor-dland ende het ltedeken Digo/
ende letten t daer / 't zy voor Cannas ofte
Vigo’ daer 't hembeliekt op thien okttwaelf
adem. i
Cen wepnich benoorden Camina lepdt
aen De kult een hooghe ltcple bergh- boven
op meteen kloof ofte ſael’genaemt S. Ne- -
S.1zego. go/is bp nae van katſoenals NIonte Lau-
to/maer wel eens foo Hoogh; Dele bergh is
C. Finifterre.
" ——
opdoeninghen van
vyrwonſinghe van de verklaringhe hier onder volghende.B
|I . vu 5
| . ? ventuſſchende»e bergh en Baponelept een
j j î YUloolteropde kant van clandc/datis oock
/ een kenlÿck merck om Bapone te kennen
ni voor die upten zunden comt / maer het al-
MI derkenlÿcſte dat zÿn die twee voorlz hooge
| bergen achter Bapone/den eenen mertwee; ..
de letteren A A ende B B, en vertoonen deY
MM den anderen mec dzie heuvelen. Als Die met
. U t
. níet miffen op De Eplanden te vervallen.
Ö Vier mplenbezuvden de Eplanden van
Camina, Bapona lept de haven van Camina/ een
tnhaben Daermen met grooote (chepen met
Ö! het hooghlte water in moet / in't gat/ dat
I E ES Z
Huyſken / dicht bezupden dit Eplandeken
1s het dieplte water om unt okin te zeplen.
Binnen in de havenaen de noordzyde lent
een klepn Eplandeken / daer ſtaet een too-
renkenop/ dat houdtmen over den tooren
I - Die op t noordlant ltaet / en daer op loopt-
|| menin, Zn ’t gatis met half bloet twee va:
reel Haer


Hoe haer deſe Landen uyter zee verthoonen.

ooten vervolghens aen malkanderen! b
etbehooren
DE
Pen oet ant van de haven is alte-
mael black mater; en feer rotlachtich/ Daer

I QUEEN UM UR
Dese drie figveren
Ös
i | komt cen eenen Vif af (chiecten / daer ap
moetmen verdacht weſen. :

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.