Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
tot Camina, 7 
dt lut op ; of s vadem/imachimen de Eplandenvan Blydones tullchenden voo;lz hoeck 
Figues en dat Eplandeken Deur lien. : 
; Van dat »elve Eplandeken welkwaert lept noch een clepn Eplandeken oftclip/ daer - 
all When bepden itt bunl/foo Darmen Daer niet Deur mach zeplen/ envandat weltelyck- [ 
t Enlandeken ltreckt voort een vupl ſlteenich rik zupdwelt af na Den horcck van t 
jet Ade Gan anone/ Daermen hem wel van warhten moet/ 't3p Datmen/ van benoop- 
he k coinende / tulſchen dat riken d’ Eplanden van Bapone | okte van bezupden tuſl- 
JV then de Eplanden in komt en nae Bapone wil zeplen. Dat Vuf lepdt met laegh wa- 
ht !trtot veel plaetlendroogh/de unterlte chppendaer van en De hoeck ban Bapone daer 
et! tkalteel op Gaet legghen berfchepden zupDook en zupdoolt ten oolten / noordwelt en 
Vi jrotdwelt tenwelteneen vierendeel mijls/ daeromdie / van benoordencomende / be- 
pel een dat rif/ dat is tuſſchen dat Rif en d'Eplanden nae Bapone wil/ die gae [oe 
J je zupdwaert tot dat het kaſkeel van Bapone. ooltzupdoolt en oolt tenzupden van 
je | Nuitomr / en leplt dan daer nae toe / ſoo loopt hp rupm bezupden dat rif heen. 
ul | y en het zupdepnde van d’Eplanden van Bapone lepdr een groote clip/ metnoch 
j deel clepne clippen daer rondom / daermachmenvrpdicht bp heen zeylen/ maer 
ly | Jer hoogh water legghende upterlyÿck(te onder water / daer moermen op verdacht 
([) V dicht bp die clippeniſt twintich vjkentwintich en ſesentwintich vademdiep. Van- 
| i: hoeck van’t valtelandt teghen over het zupdepnde van d’Eplanden loopt oock een 
a | EN rif af / Daer 't mer hol water leer op brant / daer moermen hem voo? wachten. 
el zVitghy (upten zupden ofte upter zee comende ) bezupden de Eplandenomnae om be.. 
  
all U dite zeplen/ meteen zupdelycke ofkte zupdwelte windc/ loo loopt op de zupdhoeck Eplandetz 
j | yet buptenlandt van Baponaaen / tot op ontrent een half mil nae aenlandt / en jute zep- 
en | zyt langhs de wal nae den upthoeck aen de zupdzyde van het incomenvande Bap, ien. 
pi (Tat voor(; Kif af loopt/ Die lireckt laegh ak/ ſchout dar tt !! lehr ee dee: _ 
i | hu Ee er: Uk Eures pe de s ay de Eplan- 
jet aen bagboort / tat Dat gijp comt ten epnden oft benoozDen Dat ri / het noozDepnDe 
WE Upter van dat rif gende zupdhoeck / enden hoeck van Bapone daer't kalteel 
pact / legghen verſchepden meelt oolt ten noozden en welt ten zupden Rijk en halk 
H l. Als ghp dan het voor)z rif aende zupdzyde op zyde hebr., oft daer benoozdenzyt/ 
ada her faafteel ooft of Daer ontveng ban u fact / gaet Dan cert op € AaReel aen It 
2 Dat boo;fs ander Kif (Dat bande Eplandekens an De hoeck van Vigo zupdwelt 
(reckt ) aenbagboozt van u. Soo ghp denhoeck van’t Lialteelniet zupdeljcker als 
updat ban u bzenght / foo en Kondp aen Dat noozdelicklte Uikniec miſdoen. 
yDeuptclippen van dat noozdelijcklterik (comende van detwee Doof; Ems 
ite het Kik dac vande zupdhoeck van het landt van Baponeakcemt/ daermen tu 
jn bepden deur moet zeplen/ ligghen van malcander zundweltenzupdweltten zun 
W noordoolt en noozdoalt ten noorden ontrent eenvierendeel mÿls. Als ghp by her | 
ee camt/ »oo en comt de wal niet leer nae/ die is niette ſchoon / als ghp . kent 
cSOÖtSettttGE , 
van het Halteel daerlept een blinde ontrent eenhalve kabellengde van’t voo!lz hoec- | 
V daer mer laegly water niet meer als negen of tien boeten water op en blijft Bout 
ie oM Daer te neffens Wat bande Hoeck af. Als ghp dan De Eat Bapona beghint te 
z la loekr kozt gen zunden op/ en feplt voor het ltedeken,Cettet Daer op Dijf ofte (es " 
Yu waer’t ubeliekc / ofte dat denhoeck van tkalteelcomt teghen her weltelicklte | 
if ndeken van de twee / die bande noozdhorck vande Bap ofte Hoeck van Fiques 
ty kcken/ daeris goede walighe grondt die wel houdt / Cetu anckers als t 
lehr 00dwelt enzupdoolt/het belte ancker in ‘tzupdoolt/van daer aver het geberghe 
Q 1 de meeſte winden. akloopt/dat 
tu do ghn de Bap in laberen moet/ fo fiet b002 1 als gp vanhet ee t pour D.. 
tha let te ver zupdzundoolt overloopt / recht netkens t stedeken/ zunvocl '''ie mer 
Irg (I. d. Van de reede ontrent cen mulket (choot / lepr noch een blinde ip / die me 
pater effen boven komt/3p lcpt cen Klepne SDE Ge Et groe 
E 
ü 3 deel, v Boeck. ! j 
| 
S S > . T ET ü 
  
     
O ddzstrttftetnuEn E ase
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.