Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
t Een 
6 De Zeekuften van Galiflien van de C. Finifterre 
m Allien by den tweeden hoeck comt / moetmen op een kabelslenghde daer bp ll 
MI loopen / ende wijcken noozdwaert op / tot voor het Dozp/ okte weltwaert op voo! d 
[ (tadt daer t ubeliekt/ en ſettetdaer op twaelk of derthien vadem. 
| |] ante voxo Wiltghp in Rio Roxo leplen/ ſoo loopt bupten de clippen omme die bezupden Md 
' | | Liio Rollo oft Roxo / dan kult ghp een groot deel untclippen van 't noozdlandr lien s 
u. Se ee ! 
H; 
"|| heenen-latende dat aen bagboort okt’ zeewaert van u- tot dat ghp de Voert open (ier! 
u loopt alfoan nudſwaters intot dat Eplandt Roxo / dat lult ghp midden inde habv!l 
fien ligahen/als ghn Daer bn comt/meught ghp ’t (etten aen 't znpdlant/daer zuntwel 
ZHantbapendaer goede anckergrondt is. 
"| | Ontrem twee mijllen zupdwelt van Rio Roxolepdt een blinde klip. Jan Clael 
| I Bots van Haerdam heekc Daer op zÿn ſchip verleplc en verlozen den 20 Febzuatl 
 
| | | Ponte de- ' “Dan Adios ofte het Eplandt Salure tot Ponte Dedza / okt het Gplandt Bl! 
[N Da. Danes Is De cours zupdzupdoolt drie milen / daer tulſchen bepdenlepdc een Gplatl 
| Wonte ghenaemt Monte Carbela/ daer achter ilt dzie vademdiep. Hecht voorde havenvdl 
,] Uzt!!?; Ponte Vedzo lepdt het Eplandt Blpdones / daer machen rontomme zeplen. At! 
 
aen de noordzpde twee clippen ghenaemt de Boos okte Ollen. Op de zupdzpde bd 
Blpdones ift rechte vaerwater om in Puente Vedzo te ſeplen / Dat gat ftreckt nooi 
| oalt in / tot binnen het Eunlandt. Meer mnewaert midden inde haven lem noch ect 
IM Eplandeken/ Daer moet ghn oock bezupden om/ daerom gatt al ooftnoozdoolt by! 
I ' zupdlandt langhs / tot dat ghp den plompen toozen liet die op 't zupdlandr ltaet/ Dat 
| moet ghudan ober een Banckloopen op den hoeck van Pante Vedza aen - daer hill 
.I nen lepdt de (ltadc nekkens den plompen toozen machmen ’t [etten op acht of neg! 
| baden; Dele haben 18.0p [ommige plactlen beertich badem Diep. zv 
DS pot ln woe en os Coe ag 
mone ende (watte clippen te welen7. ende lgghen in't denfien / als ofkcet dzie Eplanden 
| j ken ‘hee te! Dae zer dâer maertot een plaetke door enloopc , tullchenelck is een [a/ 
] Ce landwacts ober bele Eplanden heenen lietmen twee hooghe kennelÿcke btſ 
'] gljen/ de ooltelÿcklte heekt due hooghe heuvelen / de weltelÿcklte twee / met valt! 
tullchende heuvelen, recht beoolten den ooltelijcklkten bergh ſletmencenwit lilo! 
[tgenteghens t hooghelandt aen / waer aen dit landt=leer kenbaer is. a 
- Ren can benooden en bezupden De Enlanden ban Bapona daer binnen shy 
cenkavellengdedaer van af / 
elf'twaelk vadeniaende ooltzijde vande Eplanden. 
. benoordk het valte landt in loopen/ doch d’ Eplanden naelt/ tot dat de Voert van Vigo! M! 
tn vavor Cannagopenis, en dan ooltwaerts inzeplen/ daer is zen wijde Doert Daer 
|eFigues. Vende ziden/ te weten aende zuntspde voor Viga/ ende aen de novredzyde voor Ca" 
î Canuas. nas/ op twarelk ok derchien vâdem ketten mach. juel 
I [ Seockmachmenbet innewgerts zeplen om dezupdhoeck van Kondella / daer 
ern chip in t llÿck berghen mach lander ancker ofttouwl.. pel 
Aendehoeck van Figues lepteen Eplandeken/ Die upten noorden cont benOD 
î de Eplandenin / enna Bapone wil welen / mach tullchen dat Eplandeken !, 
Yoeck van Figues deurleplen / recht op Baponeaen / te weten recht hewelten !!, 
 
tot voor de ltadt,/ en [etten daer op Bier vik ok les vadem. Tullchen dat ves 
(ch 
landekenenden hoeck van Figues itt met hooch water bijftehalf / en met laegh W/ 
vierdehalk vademdiep/men moet dat deur zeplende/den hocck van Figues wat :e 
wen / omeenighe blunden die daer nekkens legghen. Allinen vooz Bapoue op dé p! 
 intezepis res ligghen / en gaet zundooft ten zuuden aen / tot dat ghp comt voor de haven vat! J 
Eplant om/ dan tiller ſcer naen oft engh/ om de voorlz clippen wille/ die van’t noo! 
landt akfloopen/Ddaeromzeplt bezupden t ſelve Eplant om- pallelhck by t lelve langi 
be n602D5pDe tt niet Dieper als bijf oft fes badem , daer ligghen oock binnen de Dork 
maer aen De nooDoolthoerk van De Eplanden lepdt een Rootle ondert wateronl4 
Daer moetmen fe booz wachten! en letten’t opth! 
Omvan . Diebenoozrdeninzeplen wil / moet ontrent midlwaters tulchen d'Eplandettth 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.